احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
صید ماهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صید ماهی

‏ ‏

صید ماهی

‏         مسأله 2615- اگر ماهی فلس‌دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، ‏‎ ‎‏پاک و خوردن آن حلال است،و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 471

‏حرام می‌باشد و ماهی بی‌فلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏         مسأله 2616- اگر ماهی از آب بیرون بیفتد،یا موج آن را بیرون بیندازد،یا آب فرو ‏‎ ‎‏رود و ماهی در خشکی بماند،چنانچه پیش از آن که بمیرد،با دست یا به وسیلۀ دیگر ‏‎ ‎‏کسی آن را بگیرد،بعد از جان دادن حلال است.‏

‏         مسأله 2617- کسی که ماهی را صید می‌کند،لازم نیست مسلمان باشد و در موقع ‏‎ ‎‏گرفتن،نام خدا را ببرد ولی مسلمان باید بداند که آن را زنده گرفته و در خارج ‏‎ ‎‏آب مرده.‏

‏         مسأله 2618- ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده، ‏‎ ‎‏چنانچه در دست مسلمان باشد،حلال است و اگر در دست کافر باشد،اگرچه بگوید ‏‎ ‎‏آن را زنده گرفته‌ام حرام می‌باشد.‏

‏مسأله 2619- خوردن ماهی زنده اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2620- اگر ماهی زنده را بریان کنند،یا در بیرون آب پیش از جان دادن ‏‎ ‎‏بکشند،خوردن آن اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2621- اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که ‏‎ ‎‏زنده است در آب بیفتد،خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 472