احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

‏ ‏

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

‏         مسأله 2583- اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً گفته می‌شود سر ‏‎ ‎‏ببرند؛چه وحشی باشد و چه اهلی،بعد از جان دادن،گوشت آن حلال و بدن آن پاک ‏‎ ‎‏است،ولی بهیمه‌ای که انسان با آن وطی و نزدیکی کرده و حیوانی که نجاست‌خوار ‏‎ ‎‏شده،اگر به دستوری که در شرع معیّن نموده‌اند آن را استبراء نکرده باشند،بعد از سر ‏‎ ‎‏بریدن گوشت آن حلال نیست.‏

‏         مسأله 2584- حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان ‏‎ ‎‏حلال گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و ‏‎ ‎‏وحشی شده است،اگر به دستوری که بعداً گفته می‌شود آنها را شکار کنند پاک و حلال ‏‎ ‎‏است،ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی و حیوان حلال ‏‎ ‎‏گوشت وحشی که به واسطۀ تربیت کردن اهلی شده است،با شکار کردن پاک و حلال ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2585- حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال ‏‎ ‎‏می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید بنابراین بچۀ آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچۀ ‏‎ ‎‏کبک که نمی‌تواند پرواز نماید،با شکار کردن پاک و حلال نمی‌شود و اگر آهو و بچه‌اش ‏‎ ‎‏را که نمی‌تواند فرار کند،با یک تیر شکار نمایند آهو حلال و بچه‌اش حرام است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 463

‏         مسأله 2586- حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد،اگر به ‏‎ ‎‏خودی خود بمیرد پاک است،ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد.‏

‏         مسأله 2587- حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد،مانند مار،با سر بریدن ‏‎ ‎‏حلال نمی‌شود،ولی مردۀ آن پاک است.‏

‏         مسأله 2588- سگ و خوک به واسطۀ سر بریدن و شکار کردن پاک نمی‌شوند و ‏‎ ‎‏خوردن گوشت آنها هم حرام است.و حیوان حرام گوشتی را که درنده و گوشتخوار ‏‎ ‎‏است مانند گرگ و پلنگ اگر به دستوری که گفته می‌شود سر ببرند،یا با تیر و مانند آن ‏‎ ‎‏شکار کنند پاک است،ولی گوشت آن حلال نمی‌شود،و اگر با سگ شکاری آن را ‏‎ ‎‏شکار کنند،پاک شدن بدنش هم اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2589- فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی که مانند مار و سوسمار در ‏‎ ‎‏داخل زمین زندگی می‌کنند،اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند ‏‎ ‎‏نجسند،و همچنین اگر سر آنها را ببرند پاک نمی‌شوند مگر راسو و سوسمار که پاک ‏‎ ‎‏شدن آن با تذکیه،خالی از وجه نیست.‏

‏         مسأله 2590- اگر از شکم حیوان زنده بچۀ مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، ‏‎ ‎‏خوردن گوشت آن حرام است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 464