احکام روزه
مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل میکند خودداری نماید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل میکند خودداری نماید

‏ ‏

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید

‏         مسأله 1749- برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه نیستند از ‏‎ ‎‏کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند:‏

‏اول-مسافری که در سفر،کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و پیش از ‏‎ ‎‏ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز بماند برسد.‏

‏دوم-مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آن‌جا ‏‎ ‎‏بماند برسد.‏

‏سوم-مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‌کند،انجام ‏‎ ‎‏داده باشد.‏

‏چهارم-مریضی که بعد از ظهر خوب شود.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 302

‏پنجم-زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.‏

‏ششم-کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شود.‏

‏         مسأله 1750- مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن ‏‎ ‎‏بخواند.ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور ‏‎ ‎‏قلب نماز بخواند،بهتر است اول افطار کند ولی به قدری که ممکن است نماز را در ‏‎ ‎‏وقت فضیلت آن به‌جا آورد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 303