احکام نماز
شکیات
شکهای باطل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شکهای باطل

‏ ‏

شک‌های باطل

‏مسأله 1165- شک‌هایی که نماز را باطل می‌کند از این قرار است:‏

‏اول:شک در شمارۀ رکعت‌های نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر،ولی ‏‎ ‎‏شک در شمارۀ رکعت‌های نماز مستحب دو رکعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز ‏‎ ‎‏را باطل نمی‌کند.‏

‏دوم:شک در شمارۀ رکعت‌های نماز سه رکعتی.‏

‏سوم:آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر.‏

‏چهارم:آن که در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجدۀ دوم،شک کند که ‏‎ ‎‏دو رکعت خوانده یا بیشتر(تفصیل این مسأله در صورت چهارم مسأله 1199 ‏‎ ‎‏مراجعه شود).‏

‏پنجم:شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج.‏

‏ششم:شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش.‏

‏هفتم:شک در رکعت‌های نماز که نداند چند رکعت خوانده است.‏

‏هشتم:شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش،چه پیش از تمام شدن ‏‎ ‎‏سجدۀ دوم باشد یا بعد از آن.ولی اگر بعد از سجدۀ دوم شک بین چهار و شش یا چهار ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 208

‏و بیشتر از شش برای او پیش آید احتیاط مستحب آن است که بنابر چهار بگذارد و ‏‎ ‎‏نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجدۀ سهو به‌جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1166- اگر یکی از شک‌های باطل کننده برای انسان پیش آید،نمی‌تواند ‏‎ ‎‏نماز را به‌هم بزند،ولی اگر به قدری فکر کند که شک پابرجا شود به‌هم زدن نماز ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 209