احکام طهارت
وضو
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

‏ ‏

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

‏مسأله 316- برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:‏

‏اول:برای نمازهای واجب غیر از نماز میت.‏

‏دوم:برای سجده و تشهد فراموش شده،اگر بین آنها و نماز حَدَثی از او سرزده مثلاً ‏‎ ‎‏بول کرده باشد.‏

‏سوم:برای طواف واجب خانۀ کعبه.‏

‏چهارم:اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.‏

‏پنجم:اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.‏

‏ششم:برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند ‏‎ ‎‏آن،در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ‏‎ ‎‏ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو،بی‌احترامی به قرآن باشد باید بدون این که ‏‎ ‎‏وضو بگیرد،قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد،یا اگر نجس شده آب بکشد و تا ‏‎ ‎‏ممکن است از دست گذاشتن به خط قرآن خودداری کند.‏

‏         مسأله 317- مس نمودن خط قرآن؛یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 55

‏کسی که وضو ندارد،حرام است.ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگری ‏‎ ‎‏ترجمه کنند مس آن اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 318- جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست،ولی اگر مس ‏‎ ‎‏نمودن آنان بی‌احترامی به قرآن باشد،باید از آنان جلوگیری کنند.‏

‏         مسأله 319- کسی که وضو ندارد،حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی ‏‎ ‎‏نوشته شده باشد مس نماید.و همچنین است بنابر احتیاط واجب مس اسم مبارک ‏‎ ‎‏پیغمبر و امام و حضرت زهرا علیهم السلام.‏

‏         مسأله 320- اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد وضو بگیرد یا ‏‎ ‎‏غسل کند صحیح است و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن برای نماز وضو ‏‎ ‎‏بگیرد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 321- کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و بعد ‏‎ ‎‏از وضو بفهمد وقت داخل نشده،وضوی او صحیح است.‏

‏         مسأله 322- مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به ‏‎ ‎‏مسجد و حرم امامان علیهم السلام وضو بگیرد،و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن و ‏‎ ‎‏نوشتن آن و نیز برای مس حاشیۀ قرآن و برای خوابیدن،وضو گرفتن مستحب است،و ‏‎ ‎‏نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد،و اگر برای یکی از این کارها ‏‎ ‎‏وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد،می‌تواند به‌جا آورد مثلاً می‌تواند با ‏‎ ‎‏آن وضو نماز بخواند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 56