مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎‎ تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)

‎‎ تدوین:‏ نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه‏

‎‎ ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‎‎ لیتوگرافی، چاپ و صحافی:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‎‎ چاپ سوم:‏ 1388 / 3000 نسخه‏

‎‎ قیمت:‏ 400 تومان‏

کتابتمدن اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س): گزیده مقالات کنفرانس(چهارمین: 1377: چالوس)صفحه 4