تکسوار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : امین پور، قیصر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

تکسوار

 قیصر امین پور

 

 تکسوار

در ذهن افق، سایۀ تاری پیداست

در جادۀ شب، طرح غباری پیداست

ای خیل پیادگان! ظفر نزدیک است

کز دور سوارِ تکسواری پیداست

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 113