دکتر کاووس حسنعلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسنعلی، کاووس

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

دکتر کاووس حسنعلی

 دکتر کاووس حسنعلی

‏اگر بخواهیم تأثیری را که در این کنگره هم مورد بررسی قرار گرفته است،‏‎ ‎‏بگوییم، می توان به رویکرد شعرا و نویسندگان به فضای مذهبی اشاره کرد‏‎ ‎‏که عدالتخواهی و ظلم ستیزی پیامد آن است. این رویکرد، به حدی بود که‏‎ ‎‏فضای مذهبی، محور و منشور انقلاب و آرمانها گشت و در شعر شاعران‏‎ ‎‏بعد از انقلاب متجلی شد. در حقیقت ویژگیهایی که در شعر انقلاب‏‎ ‎‏می بیند همان ویژگیهای انقلاب است.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 76