دکتر مجتبی جوادی نیا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جوادی نیا، مجتبی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

دکتر مجتبی جوادی نیا

 دکتر مجتبی جوادی نیا

‏ما قبل از انقلاب هم ادبیاتی به نام ادبیات مقاومت داشتیم، که خود‏‎ ‎‏خیزشی ادبی بود و انقلاب را به پیش می برد و افرادی چون طاهره صفارزاده،‏‎ ‎‏شفیعی کدکنی، گرمارودی و ... هستۀ آن را تشکیل می دادند.‏

‏شعر «موج موج خزر از سوگ سیه پوشانند» از کدکنی، شأن نزول سیاسی‏‎ ‎‏دارد؛ اما باز هم به طور قطع نمی توان گفت که آنها باعث به وجود آمدن‏‎ ‎‏انقلاب شدند. انقلاب معلول عوامل بسیاری بود که ادبیات هم بخشی از‏‎ ‎‏آن است؛ اما بعد از انقلاب، خود انقلاب بود که باعث گسترده شدن‏‎ ‎‏موضوعات ادبی شد و برای ادبیات راههای تازه و افقهای جدیدی را ترسیم‏‎ ‎‏کرد. در دفاع مقدس هم می بینیم ادبیات است که حتی در قالبهایی مثل‏‎ ‎‏غزل - که گروهی معتقد بودند دوران کارکرد آنها به سر آمده است – با‏‎ ‎‏مفاهیمی چون شهادت، ظلم، طاغوت و ... به مدد انقلاب می آید. در مورد‏‎ ‎‏مفاهیم دینی؛ چون فرج امام زمان(عج) که البته قبل از انقلاب هم وجود‏‎ ‎‏داشت، به دلیل مطرح شدن بیشتر این موضوعات، فعالیت بیشتری را شاهد‏‎ ‎‏هستیم. مسائلی از این دست باعث ایجاد یک خیزش در ادبیات ما شده‏‎ ‎‏است.‏

‏ ‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 67