بررسی هوریستیک و دیداکتیو کتاب چهل حدیث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نیمروزی، رسول

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

بررسی هوریستیک و دیداکتیو کتاب چهل حدیث

بررسی هوریستیک و دیداکتیو کتاب چهل حدیث

  دکتر رسول نیمروزی

‏با آنکه رهبری مذهبی - سیاسی امام خمینی(س) جنبه های دیگر‏‎ ‎‏شخصیتی ایشان را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ مؤلف این مقاله با‏‎ ‎‏بررسی زبان شناسانۀ یکی از آثار امام کوشیده است تأثیر عمیق کلام و‏‎ ‎‏نوشته های ایشان را بر همۀ قشرهای مردم نشان دهد؛ گوشه هایی از این‏‎ ‎‏نوشتار انتخاب شده و در ذیل آمده است: ‏

‏شاید به دلیل آنکه امام خمینی(ره) پیش از هر چیز به خاطر رهبری‏‎ ‎‏مذهبی- سیاسی خود شهرت دارند، متأسفانه به جنبه های دیگر این‏‎ ‎‏شخصیت نخبۀ قرن بیستم کمتر توجه شده است… .‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 58

‏در هر تحقیق ادبی و نظری دو رهیافت (‏‎APPROACF‎‏) مختلف ممکن‏‎ ‎‏است به کار گرفته شود که به طور کلی یکی را تحلیلی (آنالیتیکال) و دیگری‏‎ ‎‏را ترکیبی (سنتیتک) می نامند. در روش اوّل به طور خلاصه باید هر کل را به‏‎ ‎‏اجزاء آن تقسیم کرد و سپس هر یک از اجزاء پدید آورندۀ کل را به تنهایی‏‎ ‎‏مورد مداقه قرار داد؛ حال آنکه در رهیافت ترکیبی، اجزاء گوناگون، با هم و‏‎ ‎‏پیوسته و به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار می گیرد. ...‏

‏به هر حال علاوه بر آنکه امام خمینی(ره) عارف و رهبری مذهبی -‏‎ ‎‏سیاسی بود و باید او را یکی از بزرگترین مصلحان قرن بیستم به شمار آورد،‏‎ ‎‏ادیبی تمام عیار نیز محسوب می شود که متأسفانه این رویۀ امام برای عموم‏‎ ‎‏چندان آشکار و مبرهن نشده است. ...‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 59