سخنرانی اختتامیه (بهجتی شفق)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بهجتی شفق، محمدحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی اختتامیه (بهجتی شفق)

 سخنرانی اختتامیه (بهجتی شفق)

‏حجت الاسلام محمدحسین بهجتی شفق در آخرین روز کنگره پس از‏‎ ‎‏ایراد سخنرانیها و مقالات محققان و ادیبان کشور به سخنرانی پرداخت و‏‎ ‎‏کلام خود را با تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه آغاز کرد.‏

‏وی این کنگره را در نوع خود بی نظیر دانست و اضافه کرد: در گذشته اگر‏‎ ‎‏چنین حرکتی نیز وجود داشت، دربرگیرندۀ موضوعهای وسیع و متنوعی نبود.‏‎ ‎‏او هشت مقاله و دوازده سخنرانی ارائه شده را بر سه دسته تقسیم کرد و با‏‎ ‎‏اشاره به این نکته که تمامی صاحبان مقاله ها زحمت کشیده بودند، گفت: ‏

‏1- دسته اول با ارسال نوشته هایی ظریف، اندیشه خود را در چهارچوب و‏‎ ‎‏دایرۀ موضوع کنگره ارائه کرده بودند و مطالبشان کاملاً قابل بحث و بررسی‏‎ ‎‏بود.‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 30

‏2- برخی از مقالات یا سخنرانیها از موضوع کنگره خارج بودند، تا جایی‏‎ ‎‏که صاحبان آنها شرح حال خود را بازگو کرده بودند.‏

‏3- دسته سوم مقاله هایی که در دایرۀ موضوع کنگره بودند؛ اما زیاد به‏‎ ‎‏حاشیه پرداخته بودند، تا جایی که مقدمه، طولانیتر از خود بحث می شد. هر‏‎ ‎‏چند شاید خود مقالات چنین نبود؛ اما ارائۀ آنها به صورت سخنرانی چنین‏‎ ‎‏جلوه ای پیدا می کرد.‏

‏- بهجتی شفق در ادامۀ سخنان خود، ابعاد تأثیر امام و انقلاب بر ادبیات‏‎ ‎‏و سایر هنرها را چنین بر شمرد: ‏

1- تغییر در سبک: ‏این سبک با آنکه به سبک هندی نزدیک است؛ ولی از‏‎ ‎‏آن جداست. در واقع شاید بتوان آن را سبک انقلاب دانست.‏

2- تغییر در الفاظ و قالبها: ‏که رویکرد شعرا به غزل با وزنهای طولانی و‏‎ ‎‏مفاهیم والا و حیات دوبارۀ مثنوی- که با روشهای خاص احیا شد- و کاربرد‏‎ ‎‏تازۀ رباعی نیز ثمرۀ آن است.‏

3- سمبولیسم یا نماد گرایی: ‏در ادبیات انقلاب با کاربرد تازه و جالب‏‎ ‎‏لغات و ترکیبات و اصطلاحات، رمزهای خاص و مفاهیم انقلاب بیان شد؛ مانند روح باران، آینه و ...‏

4- تصنیف ها و سروده های تازه: ‏این سروده ها از زمین تا آسمان با قبل از‏‎ ‎‏انقلاب تفاوت دارد؛ زیرا علاوه بر استقلال و آزادی، دربرگیرندۀ معانی‏‎ ‎‏روحانی هم هست؛ مانند: «این بانگ آزادی» و «خمینی ای امام» که در‏‎ ‎‏قالبهای تازه سروده شده اند - که نمونه های این چنینی، قبل از انقلاب وجود‏‎ ‎‏نداشت - همراه با آنها، نوعی شعر و تصنیفهای حماسی هم در دفاع مقدس‏‎ ‎‏شکل گرفت.‏

‏دبیر کنگره در ادامه گفت: هر چند در ادبیات منثور کار شده است، ولی‏‎ ‎

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 31

‏ هنوز هم تازه کار هستیم و گامهای اول را برمی داریم؛ نوشته های ما در آغاز‏‎ ‎‏راه هستند و در حد متوسطی قرار دارند.‏

‏او با تأکید بر ادامۀ راه کنگره در سالهای آینده خاطرنشان کرد که این‏‎ ‎‏کنگره طلیعۀ یک کار تازه است و راههای بهبود آن را در سالهای آینده‏‎ ‎‏می توان چنین برشمرد: ‏

‏1- شرح حال استادان در کنار ارائۀ مقالات و سخنرانی آنها؛ ‏

‏2- بررسی انواع توصیف های امام(ره) از هنر که به طور اساسی در این زمینه‏‎ ‎‏کوشش به عمل نیامده است و این موضوع خود می تواند بزرگترین انگیزه‏‎ ‎‏برای پرواز ادیبان باشد.‏

‏وی سپس با دعا و نیایش و آرزوی شادی روح امام راحل، شهیدان‏‎ ‎‏انقلاب، و پایداری نظام، پایان کنگرۀ بررسی تأثیر حضرت امام(ره) و‏‎ ‎‏انقلاب بر ادبیات معاصر را اعلام کرد.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 32