سخنرانی پرویز خرسند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خرسند، پرویز

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی پرویز خرسند

 سخنرانی پرویز خرسند

‏پرویز خرسند که سخنرانی خود را با بیان خاطرات خویش از دوران قبل‏‎ ‎‏از انقلاب که همراه با امام(ره) بود، آغاز کرد؛ وی خصوصیات بارز روحی آن‏‎ ‎‏حضرت را برشمرد و به بیان دیدگاه آزاد و روشن امام نسبت به مسائل‏‎ ‎‏مختلف و برخورد قاطع با مسائل متحجرانه و تعصبانه پرداخت.‏

‏سپس در ادامه افزود: امام(ره) با به زبان آوردن کلمات قرآنی همچون‏‎ ‎‏مستضعف، مستکبر، جهاد، شهادت، ظلم، امّت و ... آغازگر تحولی شد که‏‎ ‎‏کسانی همچون دکتر علی شریعتی با نوشتن کتابها و مقالات مختلف‏‎ ‎‏پرچمدار این حرکت شدند و این واژگان قرآنی را وارد ادبیات کردند.‏

‏او با تأکید بر اینکه حضرت امام(ره) با ظواهر ریاکارانه مبارزه می کرد و‏‎ ‎‏اسلام و تقوا را در صورت افراد نمی دید، خاطرنشان کرد که ایشان درصدد‏‎ ‎‏ریشه کنی زهد و ریا در ادبیات و جامعه بوده است.‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 28

‏آنگاه در مورد پیوند حوزه و دانشگاه به بحث پرداخت و گفت: در دوران‏‎ ‎‏انقلاب، حوزه و دانشگاه یکی شده بودند و در بین این دو هیچ جدایی وجود‏‎ ‎‏نداشت و حتی امام راحل از حضور طلاب در دانشگاه خشنود می شدند و‏‎ ‎‏کسانی را که مخالف این کار بودند، سرزنش می کردند. وی با یادآوری‏‎ ‎‏خاطراتی، از صمیمیت و پیوند حوزه و دانشگاه چنین گفت: دانشجویان‏‎ ‎‏دورۀ انقلاب، طلاب حوزه را برادران خود می دانستند و طلاب نیز همچنین.‏‎ ‎‏آنان دوستانی صمیمی بودند؛ اما متأسفانه به دلیل برخوردهای متحجرانه در‏‎ ‎‏خارج از حوزه و دانشگاه این پیوند سست شده است و با ایجاد مسائل‏‎ ‎‏متعصبانه و مذهبی نما، سدی در راه این پیوند قرار داده اند. ایشان در پایان‏‎ ‎‏سخنان خود، حوزه و دانشگاه را یکی دانست و با امید و آرزو به اصلاح این‏‎ ‎‏وضعیت، خواستار آن شد که به وصیت امام راحل دربارۀ پیوند حوزه و‏‎ ‎‏دانشگاه جامۀ عمل پوشانده شود و موانع این کار از بین برود.‏

‎ ‎

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 29