سخنرانی دکتر احمد احمدی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : احمدی، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی دکتر احمد احمدی

 سخنرانی دکتر احمد احمدی

‏دکتر احمدی سخنرانی خود را با جمله ای از حضرت علی(ع) با این‏‎ ‎‏مضمون که «فرستادۀ تو نشانه عقل توست و نوشته تو نیز به همین شکل.»‏‎ ‎‏آغاز کرد.‏

‏وی در ادامه افزود: اگر کسی مثل امام، روح وسیع و جامعی داشته باشد،‏‎ ‎‏آن وقت است که دامنۀ ادبیات نیز از دید او وسیع می شود. سپس با تشبیه‏‎ ‎‏جامعه به کلاس درس گفت: با توجه به اینکه کلاس بر اساس شخصیت‏‎ ‎‏معلم شکل می گیرد و جامعه ما نیز بر اساس روح وسیع و بلند آن امام راحل‏‎ ‎‏شکل گرفته است. امام در همه جهات، بویژه عرفان، شجاعت، پایبندی به‏‎ ‎‏اصول، تک سوار قرن بوده است. تا آنجا که با هیچ کس کنار نمی آمد؛ وی بر‏‎ ‎‏اساس تعلیم قرآن که می فرماید: «هر کس که به تو خیانت می کند، با او قطع‏‎ ‎‏رابطه کن» عمل می کرد.‏

‏او آنچنان معلم و پیشتازی است که تبلور شخصیتش در شاگردانش به‏‎ ‎‏وضوح به چشم می خورد سحرخیزی، جبهه رفتن، ذرّه ای از حدود شرعی‏‎ ‎‏پایین نیامدن و سست نشدن از اجرای احکام دین، همه از خصوصیات و‏‎ ‎‏روحیۀ قرص و محکم ایشان نشأت گرفته اند.‏

‏دکتر احمدی با طرح این مسأله که امام در چهارچوب دین، آزادی را‏‎ ‎‏مطرح کرد تا برای آیندگان سرمشق شود، سخنرانی خود را به پایان برد.‏


کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 26

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 27