سخنرانی دکتر حسین رزمجو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رزمجو، حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی دکتر حسین رزمجو

 سخنرانی دکتر حسین رزمجو

‏دکتر رزمجو سخنرانی خود را با اشاره به اینکه معرفت و شجاعت‏‎ ‎‏امام(ره) زمینه ساز نوعی شعر حماسی و عرفانی در ادبیات معاصر و‏‎ ‎‏انقلاب شده است، آغاز کرد، آنگاه به بیان معنی معرفت و شجاعت‏‎ ‎‏پرداخت که چکیده ای از آن در ذیل می آید: ‏

الف) معرفت: ‏معرفت در لغت، آگاهی، شناسایی، علم، حکمت و حتی‏‎ ‎‏فرهنگ است و از نظر عرفانی، شناخت حقایق و خداوند و شناسایی راه‏‎ ‎‏رسیدن انسان به کمال می باشد. در ضمن عرفان نیز معنی وسیع تر و عام تری‏‎ ‎‏دارد و حتی معرفت، خود عرفان را نیز دربرمی گیرد. ‏

‏سپس معرفت را در دو قسمت چنین بیان کرد: ‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 20

1- معرفت عقلی و حسی: ‏معرفت عقلی که از طریق حواس و درک و‏‎ ‎‏خود به آن می توان رسید.‏

2- معرفت شهودی یا برهان صدیقان: ‏که عارفان بزرگ از طریق کشتن‏‎ ‎‏نفس و تهذیب اخلاق به آن می رسند.‏

ب) شجاعت: ‏از نظر حکمت عملی و علم اخلاق، کسی که خشم خود‏‎ ‎‏را فرو کشد تا در امور هولناک مضطرب نشود و فکری زیبا و صبری محمود‏‎ ‎‏داشته باشد، شجاع است.‏

‏دکتر رزمجو با اشاره به این موضوع که امام فقط یک فقیه نبود، هر چند‏‎ ‎‏فقیه بودن امام خود دلیل بر رسیدن به معرفت عقلی و استدلالی است؛ بلکه‏‎ ‎‏او عارف و اهل دل و نظر بود که گواه آن، رسیدن ایشان به معرفت شهودی‏‎ ‎‏است که می توان برای اثبات این ادعا، کتابها و نوشته های ذیل را نام برد:‏‎ ‎‏تفسیر سورۀ حمد، شرح چهل حدیث، (اربعین حدیث)، کشف الاسرار،‏‎ ‎‏مصباح الهدایه، جهاد اکبر، آوای توحید، نامه به گورباچف، وصیتنامه‏‎ ‎‏سیاسی- الهی، دیوان اشعار و... .‏

‏کسی که از دوران نوجوانی به تحصیل علم مشغول بوده و با عبادتهای‏‎ ‎‏زیاد به تهذیب نفس می پرداخته، همراه با 65 سال مبارزه، همۀ زمینه های‏‎ ‎‏شکل گیری بُعد معرفت شهودی در وی وجود داشته است، تا آنجا که بعد از‏‎ ‎‏پانزده سال دوری از وطن در هنگام بازگشت هیچ احساس هیجانی- که‏‎ ‎‏خاص تعلقات دنیایی است- ندارد و آنچنان، در بهشت زهرا سخنرانی‏‎ ‎‏می کند که بت شکن تاریخ لقب می گیرد و با غزلهای بعد از انقلابش،‏‎ ‎‏آمیزه ای از عرفان و حماسه در جامعه ایجاد می کند.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 21