سخنرانی دکتر محمدرضا سنگری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: فیلم

پدیدآورنده : سنگری، محمدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی دکتر محمدرضا سنگری

 سخنرانی دکتر محمدرضا سنگری

‏دکتر سنگری که قرار بود در کنگره به ارائۀ مقاله بپردازد، به دلیل چاپ‏‎ ‎‏مقاله و در دسترس بودن آن، برای پاسخ به دکتر حداد عادل در مورد‏‎ ‎‏شکست شعر نو از ارائۀ مقاله صرف نظر کرد و واجب دید در موضوع‏‎ ‎‏«انحراف در ادبیات» به ایراد سخنرانی بپردازد.‏

‏او با اشاره به سورۀ «کوثر» یادآور شد: سخنان قرآن «کوثری» و «ابتری» را‏‎ ‎‏در جامعه می توان یافت. یکی زایا و پیشرو که در کلمۀ کوثر خلاصه شده و‏‎ ‎‏دیگری جریانی مرده، بی روح و عقیم که جریان ابتری است. انقلاب یک‏‎ ‎‏چشمه از کوثر است و ادبیات، جویباری از آن است و این خود بایسته ترین‏‎ ‎‏موضوع است.‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 18

‏ وی ابعاد این تحریف را چنین تفسیر کرد: ‏

1- تحریفی که نسبت به ادبیات انقلاب صورت گرفته است‏: گروهی‏‎ ‎‏معتقدند بعد از انقلاب آرام آرام شعر نو از عرصۀ ادبیات بیرون می رود و‏‎ ‎‏قالبهای کلاسیک جای آن را می گیرد. اما در آمارهای گرفته شده، خلاف این‏‎ ‎‏موضوع را می توان یافت. حضور جدیتر شعر نو بعد از انقلاب به وضوح به‏‎ ‎‏چشم می خورد و شاعران به فرم و شکلهای صوری کمتر توجه دارند.‏

2- عدم بسط تاریخ و ارائه تئوریهای جدید: ‏تحریف دیگر ناشی از آن‏‎ ‎‏است که ما نمی نویسیم و منتظریم که دیگران به جای ما این کار را بکنند.‏‎ ‎‏در ادبیات، تئوریهای قبلی شکست خورده و امروز می بایستی تئوریهای‏‎ ‎‏جدیدی ارائه شود.‏

‏اگر ما که در صحنه بودیم تاریخ انقلاب و ادبیات را ننویسیم، دیگران‏‎ ‎‏آنچنان که می خواهند تاریخ ما را تفسیر می کنند و تاریخ ادبیات و انقلاب‏‎ ‎‏دچار تحریف خواهد شد.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 19