سخنرانی سید جعفر موسوی استاندار اصفهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی، سید جعفر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سخنرانی سید جعفر موسوی استاندار اصفهان

 سخنرانی سیدجعفر موسوی استاندار اصفهان

‏در آغاز کنگره، سیدجعفر موسوی استاندار اصفهان از اسلام به عنوان‏‎ ‎‏دینی که خطابش عموم مردم هستند، یاد کرد و با اشاره به این موضوع که‏‎ ‎‏هدف پیامبران تزکیۀ انسان بوده و نزول کتابهای آسمانی برای ایجاد عدالت‏‎ ‎‏در جامعه است، شیوه و هدف امام(ره) را پیامبرگونه توصیف کرد و گفت:‏‎ ‎‏دعوت ایشان بر اساس دین استوار است. انقلاب اسلامی یک انقلاب‏‎ ‎‏فرهنگی است و از این رو از دو جهت برگسترۀ ادبیات تأثیر گذاشته است: ‏

‏اول، احیای مفاهیم و واژه های اصیل اسلامی: هرچند ما این واژه ها را از‏‎ ‎‏قبل داشتیم اما امام(ره) با احیای این کلمات قرآنی آنها را به صحنه‏‎ ‎‏اجتماعی آورد و حیاتی دوباره به آنها بخشید. مفاهیمی چون «اسلام ناب‏‎ ‎‏محمدی» در مقابل «اسلام امریکایی» یا کلماتی مانند «فقر»، «ظلم»،‏‎ ‎‏«ستم» و ... از آن موارد هستند.‏

‏دوم، وارد کردن واژه ها و اصطلاحات اسلامی به زندگی و فرهنگ ادبیات:‏‎ ‎‏در این بعد با اشاره به واژه هایی مانند: مستضعف، مستکبر، جهاد، شهادت‏‎ ‎‏و شیطان، باید این نکته را یادآور شد که امام(ره) با وارد کردن این واژه ها به‏‎ ‎‏عرصۀ فرهنگ با محتوای اصلی و اسلامی خود و استفاده از آنها در معنای‏‎ ‎‏واقعی خود، راه را برای گسترش فرهنگ قرآنی باز کرد و با ورود این واژه ها،‏‎ ‎‏فرهنگ اسلامی در دل ادبیات رسوخ کرد. تعبیر شیطان برای امریکا که حتی‏‎ ‎‏در جوامع غربی هم به کار می رود، همراه با خصوصیات شیطان و طاغوت‏‎ ‎‏از تأثیرات همین حرکت است.‏

‏ایشان در پایان با یادآوری جمله ‏‏ای‏‏ از آن حکیم فرزانه که می فرماید: «من‏‎ ‎‏خدمتگزار کوچکی برای مردم هستم» به این نکته اشاره کرد که اگر مردم را از‏‎ ‎

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 10

‏ حکومت حذف کنیم، چیزی برای دولت نمی ‏‏ماند‏‏. وی افزود: برای رسیدن به‏‎ ‎‏فرهنگ مردمی در حکومت، می بایستی از ادبیات بهره برد و در راستای‏‎ ‎‏اعتماد به نفس، هنر را در مسیر اسلام قرار داد.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 11