اول دفتر به نام ایزد دانا...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

اول دفتر به نام ایزد دانا...

اول دفتر به نام ایزد دانا...

‏انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را باید یک انقلاب فرهنگی ریشه دار‏‎ ‎‏تلقی کرد که فرهنگ ناب اسلام را جایگزین فرهنگ منحط غرب ساخت.‏

‏هنر و ادبیات که بیشترین سهم را در معرفی و تثبیت ارزشها و پیام‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی داشته، پس از انقلاب دچار تحولی جدی شده است؛‏‎ ‎‏آنچنان که نوعی ادبیات و هنر ویژه که مولود اندیشه های حضرت امام(ره)‏‎ ‎‏است، شکل گرفته است.‏

‏ادبیات در سالهای آغاز انقلاب، به شدت دچار شعارزدگی و‏‎ ‎‏انقلابی گری بود و بتدریج با آغاز جنگ تحمیلی، سبک و سیاقی خاص‏‎ ‎‏یافت، به گونه ای که شاعران و نویسندگان انقلاب، رفته رفته آفرینش نوعی‏‎ ‎‏خاص از قالبهای مختلف ادبی را شروع کردند که از نظر زبان، فرم و محتوا‏‎ ‎‏با آنچه تا به حال خوانده بودیم، متفاوت بود. شاعران و نویسندگان انقلاب‏‎ ‎‏در هشت سال دفاع مقدس، مفاهیم و مضامینی چون شهادت، ایثار،‏‎ ‎‏رشادت و مذهب را از دریچه ای کاملاً ویژه نگریستند و آثاری ماندگار خلق‏‎ ‎‏کردند که بی تردید بخشی از تاریخ دفاع مقدس به شکار می آید.‏

‏ادبیات انقلاب با عمر کوتاه بیست ساله و گونه های مختلف هنر، از‏‎ ‎‏جمله سینما، تئاتر و موسیقی ریشه دوانده و تأثیر شایسته ای بر این هنرها‏‎ ‎‏داشته است؛ به طوری که بسیاری از آثار سینمای ایران که در آن سوی مرزها‏‎ ‎‏مخاطب یافته و منتقدان جهانی را به تحسین واداشته است، به نوعی ملهم‏‎ ‎‏از ادبیات انقلاب است.‏

‏شخصیت و اندیشۀ بی بدیل حضرت امام خمینی(ره) و مقاومت بی نظیر‏‎ ‎‏ملّت ایران در دفاع مقدس اصلیترین عوامل تولد ادبیات انقلاب به شمار‏‎ ‎

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 4

‏می روند. گر چه دو دهه برای ایجاد یک تحول جدی در ادبیات عمری اندک‏‎ ‎‏است و معمولاً تحولها و انقلابهای ادبی از پنجاه سال به بعد قابل دفاع و‏‎ ‎‏بررسی هستند؛ اما شمار زیاد شاعران و نویسندگان تازه قلم و متعهد به‏‎ ‎‏آرمانهای انقلاب – که انصافاً آثاری ماندگار در این عرصه آفریده اند – خبر‏‎ ‎‏از تحولی در ادبیات می دهد که در آینده، مکتب و اسلب ویژه ای را به خود‏‎ ‎‏اختصاص خواهد داد.‏

‏کنگرۀ بررسی تأثیر امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر‏‎ ‎‏تلاش کرد مباحث علمی – انتقادی این عرصه را پس از گذشت دو دهه از‏‎ ‎‏عمر با برکت انقلاب اسلامی با حضور ناقدان سخن سنج میهن اسلامی به‏‎ ‎‏گفتگو و داوری بگذارد؛ آنچه پیش روی شماست یادنامۀ این کنگرۀ بزرگ‏‎ ‎‏است که در برگیرندۀ بخشی از سخنرانیها، مقالات، مصاحبه ها و آفرینش های‏‎ ‎‏ادبی در زمینۀ شعر و داستان است.‏

‏ ‏واحد ادبیات

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 5