میزگرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

میزگرد

 

 

 

 میزگر د

 

 

 


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 225

در میزگردی که همزمان با برگزاری سمینار

ترتیب یافت، آیةالله موسوی بجنوردی به پرسش هایی که 

از سوی شرکت کنندگان مطرح شد پاسخ داد. آنچه در 

پی می آید ماحصل این گفت و شنود است. 

 

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 226