مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسول الله(ص) و آله الطاهرین»

‏اسلام اساسی ترین محور اندیشه‏‏ ها‏‏ی امام خمینی است. تسلیم در برابر حق تعالی و سرکشی در‏‏ ‏‏مقابل طاغوتهای باطن و ظاهر. راز بر سر زبان افتاد‏‏ۀ‏‏ او شیفتگی است، شیدایی  جمال و جلال کبریا. اگر حیاتی او را‏‏ست‏‏ خدا‏‏یی ا‏‏ست، و اگر جهادی است برای حفظ اسلام است. «ا‏‏سلام‏‏ بر ما منت دارد» و «سیدالشهد‏‏ا ‏‏هم برای اسلام شهید شد». این اندیشه و کردار است که راهبر حقیقت جویان و عارفان دلسوختۀ‏‏ ‏‏جهان کنونی است. نه اندیشه ای خداجویانه خود را ‏‏بی ‏‏نیاز از افکار بلند‏‏ ‏‏آن عار‏‏ف‏‏ واصل می شناسد، و نه همسنگری خویشتن را مست‏‏غنی‏‏ از ‏‏سلا‏‏ح برند‏‏ۀ‏‏ او (‏‏وحدت ‏‏در راه خدا و دست ر‏‏د‏‏ بر سینۀ غیر‏‏ ‏‏خدا ‏‏زدن). ‏‏در جای جای این کر‏‏ۀ‏‏ خاکی اقامۀ نماز ظهر عاشورا برپا‏‏ست‏‏، انگیزۀ خدا در ‏‏جنگ‏‏ با‏‏ ‏‏کفر و نفاق. چگونه امام این رمز را در‏‏ گو‏‏ش زمانه نجوا کرد و چگونه چون ترنم نسیمی غنچه های فطرت ‏‏بشر‏‏یت را شکوفا کرد. اکنون جنگ خدا‏‏یی‏‏، اشک خدا‏‏یی، ‏‏جاذبه و دافعۀ خدا‏‏یی‏‏ در هر ‏‏گو‏‏شه ای بر‏‏پاست‏‏، و بر ماست تا بکوشیم و کمر همت را‏‏ست‏‏ داریم تا شاید بتوانیم چون او جاودانه باشیم. او با جمع بین جمال و جلال، رحمت و انتقام، با د‏‏ست‏‏ الهی و عزت جبروتی پا در عرصۀ مبار‏‏زه‏‏ با بت های ‏‏قبلۀ‏‏ آمال زمانه نهاد. ‏

‏عرفان ا‏‏و‏‏، فقه ا‏‏و‏‏، سیا‏‏ست‏‏ او و اندیشه توحید و ولایت مطلقۀ حضرت ر‏‏سول‏‏ ختمی و ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 1

‏تفکر عاشورا‏‏یی‏‏ او.‏‏... ‏‏همه و همه ما را بسو‏‏ی‏‏ اسلام و تسلیم در برابر یکی و نفی هیچ های پوچ حقیقت نما رهنمون است. اگر عاشورا برای اسلام است پس «تکلیف ما را سیدالشهدا تعیین کرده است‏‏» ‏‏اگر ولایت مطلقه و نبوتش ‏‏پیو‏‏ند با خداست، پس چه کسی را یارای ستیزه با همپیمانان خداست. اگر عزت از‏‏ ‏‏آن خداست پس حزب الله نیز در عرصۀ نبرد با طاغوتهای تن و باطن ‏‏غا‏‏لبند. ‏

‏بدان، بر یکایک من و توست که سر از پای نشناخته در سیرۀ نظری و عملی آن امام عزیز غور کنیم، و هر د‏‏رّی‏‏ از این دریای پر‏‏ گو‏‏هر بر شیفتگان عرضه داریم تا آن اندیشه زنده ماند و‏‏ ‏‏آن تسلیم پاینده. ‏

‏و این مجموعۀ کوچک از هفتمین سمینار بررسی سیر‏‏ۀ‏‏ نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) تحفه ای است از جمع ره پویان آن راه برا‏‏ی‏‏ دوستان معرفت و عاشقان ولایت ‏‏سید‏‏الشهدا سلام الله علیه. ‏

و السلام علیکم و رحمةالله و برکاته 

زهرا مصطفوی

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 2