مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏ ‏ مجموعه مقالات  هفتمین   سمینار  ‏ ‏ بررسی سیره عملی و نظری امام خمینی (س)

‏ ‏

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج

‏ ‏

چاپ اول: خردا د  76

‏ ‏

تیراژ: 3000 جلد

‏ ‏

قیمت: 450 تومان

‏ ‏  

 

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه ii