مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

  مجموعه مقالات هشتمین سمینار سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(س)

    تدوین و تنظیم: انتشارات جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران

    ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج 

    نوبت چاپ: اول/ خرداد1377/ 3000 جلد

    قیمت: 6000 تومان

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 4