نشست دوم: دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

نشست دوم: دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران

نشست دوم: 

‏ ‏

□ دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران 

الف: حفظ و اصلاح ارکان حکومت 

ب: تشکیل نهادهای جدید 

ج: ایجاد ساختار جدید برای نظام و اتخاذ سیاستهایی برای

پذیرفته شدن جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل‏  ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 77