شناخت اندیشه و شخصیت والای امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خاتمی، سید محمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

شناخت اندیشه و شخصیت والای امام خمینی(ره)

شناخت اندیشه و شخصیّت والای امام خمینی(ره)

‏ ‏

پیام ریاست محترم جمهور جناب آقای سیدمحمّد خاتمی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

‏برگزاری سمینار رهبری، هدایت و مدیریّت در سیرۀ نظری و عملی حضرت امام خمینی(ره) را به تمامی محققان، صاحب نظران، شرکت کنندگان و برگزار کنندگان محترم و گرانقدر آن صمیمانه تهنیت می گویم. ‏

‏شناخت اندیشه و شخصیّت والای امام خمینی(قده) بعنوان مظهر موزون دیانت و سیاست برای جامعه اسلامی و انقلابی ما درسها و راهبردهای فراوان فرهنگی، سیاسی و اجرایی دارد. آن بزرگ در هدایت مردم، چه بعنوان مرجعی دینی و رهبری انقلابی و چه به عنوان بنیانگذار یک نظام و انتظام بخش امور اجرایی جامعه، میراثی عظیم به جا نهاد. حفظ، پویایی و تحرک انقلابی در چهارچوب نظام و ساختارهای قانونی، از جمله رهیافت های گرانسنگی است که در پرتو راهگشایی های آن معمار بزرگ نظام انقلابی و اسلامی ما تحقق یافت. نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی قانونمند و مستحکم از دل ‏


کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 7

‏انقلاب اسلامی برآمد و به نهادی کردن آرمانها و شعارهای اساسی آن پرداخت. این مهم از قدرت  اندیشه و تدبیر امام(ره) بر می خاست و آثار و نتایج مبارک آن، که به استواری و پایداری این نظام انقلابی انجامیده، اکنون بر همگان روشن است. ‏

‏امیدوارم این نشست و نشستهایی از این قبیل بتواند مبانی، روشها و ظرایف نظری و عملی امام خمینی(ره) را بعنوان سرمشقی در مدیریّت اجرایی کشور، توصیف و تبیین کند. ‏

‏از خداوند بزرگ توفیق همگان را در این راه مسألت دارم.‏

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 8