مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مصطفوی، زهرا

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه:

شناخت ویژگیهای رهبری امام خمینی(ره)

دکتر زهرا مصطفوی دبیرکل جمعیّت زنان ج.ا.ا

بسم الله الرحمن الرحیم

‏بدون شک رهبری و هدایتهای حضرت امام خمینی(س) در تمام زمینه های انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب به شمار می ‎رود. ایشان در راهبری ملّت شریف ایران قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن، روشها و راه کارهای بسیار متنوع و هوشمندانه ای را اتخاذ کرده اند که برای تحلیل آنها لازم است مقالات متعدد و دقت نظرهای بی شماری به کار گرفته شود تا عمق و صحت آن روشها و الگوهای کلی آن به دست آید. ‏

‏شناخت ویژگیهای رهبری امام خمینی(س) نه تنها در راهبرد ملّت مسلمان ایران تأثیر گذاشته، و رهبری در نظام جمهوری  اسلامی را به صورت روشمند روشن می کند و نه تنها بنوعی راه مطالعه رهبری جامعه اسلامی را از متون اصیل دینی باز می گشاید و زوایای ‏


کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 1

‏نهفته در آن را بر محصلین علوم دینی باز می نمایاند، بلکه در پیشبرد مسائل مختلفی از علم مدیریّت و رهبری نیز تأثیر قابل توجّهی می گذارد، چنانچه در مسائل علوم سیاسی و جامعه شناسی نیز به نوعی مؤثر خواهد بود. ‏

‏مسائلی مانند مدیریّت انواع بحران، رهبری گروههای تحت فشار، رهبری گروههای مخالف و رقیب، ‏‏رهبری گذر‏‏ از مرحلۀ انقلاب به نظام ثابت سیاسی با حفظ آرمانهای اصلی، نظارت بر دستگاههای دولتی و دهها مسألۀ دیگر. در ضمن بررسی سیرۀ نظری و عملی امام راحل قابل استفاده است. جای تعجب نیست اگر مدعی شویم که ذکاوت و تیزهوشی امام به همراه تسلط ایشان بر منابع اصیل اسلامی به مدد شناخت بی بدیل ایشان از انسان و زوایای تاریک و روشن علایق و قوای نفس آدمی ایشان را چنین مزیّتی بخشیده بود تا در اکثر این مباحث از الگوهایی غیر از آنچه در قالبهای کلیشه ای ارائه می شود پیروی کند؛ و خود صاحب سبک و روشی خاص باشد که امروزه با بررسی آن روشها می توان به نظریه های نوینی در مسائل مختلف علوم انسانی دست یافت. ‏

‏اکنون که مجموعۀ حاضر حاوی مقالات متعددی از برخی صاحبان اندیشه آماده انتشار گردیده است و ده سال از رحلت آن عزیز از دست رفته می گذرد، لازم می دانم نکته ای را در مقدمۀ این مجموعه متذکر شوم تا عمق و اهمیت رهبری، هدایت و مدیریّت آن درّ یگانه بیشتر مورد توجّه قرار گیرد.‏

‏آنچه با نظر به تاریخ زندگانی حضرت امام(س) و تاریخ انقلاب اسلامی ایران به دست می آید این است که دوران رهبری آن بزرگوار محدود به سالهای 40 تا 68 نبوده است. به این معنی که نه آغاز رهبری ایشان مربوط به سالهای 40 و 41 بوده است و نه انتهای آن همزمان با رحلت ایشان، چنانچه فردفرد جامعه کنونی به خوبی در می یابند که نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام فرازها و نشیب های خود، راهی جز به سوی رهنمودهای امام راحل نمی پوید، و هر از گاهی اگر سیاستهای داخلی و خارجی، اقتصادی و سیاسی آن تغییر کند باز هم در جهت و با انگیزه رسیدن به خطوط کلی ترسیم شده از سوی امام راحل است و ملّت شریف ایران هرگز تخطی از سیاستها، اصول، اهداف امام را نمی پذیرند. و ‏


کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 2

‏این خود بهترین شاهد بر مدعای ماست که رهبری آن گرانقدر هنوز بر سر ملّت ایران سایه افکنده است و هنوز مسئولین بلند پایۀ ما همان شاگردان و دست پروردگان امام هستند که با اندیشه های امام به صحنه های سیاست قدم گذاشته اند و بر دشمن تاخته و برای تثبیت جمهوری اسلامی قانونمند و مقتدر کوشیده اند. ‏

‏باید پذیرفت که رهبری حضرت امام منحصر به سالهای مبارزات علنی ایشان نبوده، بلکه ایشان سالهای طولانی از  دوران رضاخان و پس از آن با انگیزۀ برقراری نظام عدل اسلامی به تدریس و تربیت شاگردان ارزشمند خویش پرداخته است. بحثهای سیاسی – اجتماعی امام در ضمن کتب فقه، اصول، اخلاق و عرفانی ایشان بهترین گواه این مدعاست و آنچنان در  این زمینه با درایت و قوت به تربیت یاران خود پرداخته است که با آغاز مبارزات علنی ایشان، آراء و اهداف آن بزرگمرد بر کسی پوشیده نبوده است و با دستگیری و تبعید ایشان از ایران، شاگردان و تربیت شدگان مکتب خمینی را برای احیای اسلام ناب محمّدی به زندانها و تبعیدها گرفتار و راه خود را که طی سالها تحصیل در محضر استاد خود یافته بودند، به آماده سازی نسل جوان و مردم مسلمان ایران اختصاص دادند. ‏

‏با این مقدمۀ کوتاه، مدیران محترم جمهوری اسلامی را دعوت می کنم تا ضمن دقت در سیرۀ نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) در مقالات این مجموعه که حاصل تلاش جمعیّت زنان جمهوری اسلامی ایران در برپایی نهمین سمینار سالانه خویش است، تأملی کنند، باشد که این تلاش در شناساندن امام راحل مورد قبول افتد. ‏

ان شاءالله‏ ‏

زهرا مصطفوی

  21 / 10 / 77

‏ ‏

‏ ‏


کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 3

کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 4