مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)

    ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج

    حروفچینی و لیتوگرافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

    نوبت چاپ: اول/ خرداد79- 3000 نسخه

    قیمت: 850 تومان

 

 

 

 

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه ب