بیداری و رشد دینی و سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

بیداری و رشد دینی و سیاسی

‏ ‏

بیداری و رشد دینی و سیاسی

‏ ‏

بیداری، هوشیاری و مقاومت ملت در مقابل ظلم

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران را باید ما از آن تشکر کنیم. ملت بیداری است، ملت‏‎ ‎‏هوشیار و مقاومی است در مقابل ظلم. در عین حالی که این همه‏‎ ‎‏ظلم می بیند، این همه کشته می دهد، در عین حال، مقاومت‏‎ ‎‏می کند، ایستادگی می کند. و این ایستادگی به نتیجه خواهد رسید.‏‎ ‎‏هیچ اشکالی نیست که بعد از اینکه ملتها بیدار شدند و بعد از آنکه‏‎ ‎‏حتی زنها قیام کردند بر ضد دولت و بر ضد این جباران، یک‏‎ ‎‏همچو ملتی پیروز می شوند ان شاءالله .(306)‏

اواخر دی 56 


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 170

احساسات و بیداری مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت بیدار شده. آقا، مردم بیدار شدند؛ اگر مردم بیدار نبودند که‏‎ ‎‏بازارها را این جور نمی بستند. روز جمعه، روز پنجشنبه ـ از قراری‏‎ ‎‏که هم نقل شده است و هم مقاماتِ اطلاعات رسمی اطلاع‏‎ ‎‏داده اند ـ بازار تهران اعتراضاً تعطیل شده. و مسئلۀ تعطیل بازار‏‎ ‎‏تهران یک امر عادی نیست، یک امر خلاف عادت است. هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند این کار را بکند. این احساسات و بیداری ملت است که‏‎ ‎‏این کار را انجام داده.(307)‏

اواخر دی 56 

*  *  *

‏ ‏

رشد سیاسی ملت ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏نام بزرگ ملت ایران در عالم به رشد سیاسی ثبت شد. نام بزرگ قم‏‎ ‎‏در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ‏‎ ‎‏ثبت شد. نام بزرگ «چهارمردان» در فداکاری و جان نثاری در تاریخ‏‎ ‎‏عالم ثبت شد. نام بزرگ بانوان ایران ثبت شد. نام بزرگ بانوان قم‏‎ ‎‏ثبت شد. نام بزرگ بانوان «چهارمردان» ثبت شد. بانوان قم و بانوان‏‎ ‎‏«چهارمردان»، پیشرو این نهضت اسلامی بودند؛ رشد سیاسی‏‎ ‎‏خودشان را اثبات کردند؛ نهضت را راهنمایی کردند.(308)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

رشد افکار سیاسی در تمام اقشار ملت

‏ ‏

‏در مدت کمتر از دو سال یک تحول پیدا شد که تمام قشرهای ملت‏‎ ‎‏افکار سیاسی پیدا کردند. مجالسی که صرف می شد در اموری که‏‎ ‎‏بیهوده بود، حالا صرف می شود در اموری که سرنوشت ساز‏‎ ‎‏است.(309)‏

30 / 4 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 171

روشن بینی و احساس تکلیف در مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏و عمدۀ امید این است که یک ملت الآن بیداری پیدا کرده. ملت ما‏‎ ‎‏یک هوشیاری پیدا کرده که حالا در هر جای مملکت شما بروید،‏‎ ‎‏هر جا که بروید، می بینید مردم روشن هستند؛ مردم تکلیفشان را‏‎ ‎‏می فهمند چیست. و این خیلی امیدواری برای ما دارد که دیگر قیام‏‎ ‎‏به شخص و به این و به آن ندارد.(310)‏

6 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

رشد سیاسی ـ دینی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏این وضع ملت ماست. مقایسه باید کرد بین این ملت، قبل از این‏‎ ‎‏نهضت و حالا؛ مقایسۀ سی سال پیش از این با حالا که ملت ما تا‏‎ ‎‏چه حدود رشد سیاسی کرده؛ رشد دینی، سیاسی ـ دینی. آن وقت‏‎ ‎‏به آن وضع بود که برای هیچ امری دخالت برای خودش قائل‏‎ ‎‏نبود.(311)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

شناخت همگانی و جهش توده های مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏توده های مردم که قبل از نهضت عظیم اسلامی، نظام شاهنشاهی‏‎ ‎‏را مظهر ملیت و مدار عظمت کشور می دانست و فرمان شاه را‏‎ ‎‏مطاع و متبع، و از جزاف گوییهای شاهان و گویندگان درباری و‏‎ ‎‏مدیحه سرایی آنان، کشور را در سایۀ رهبری شاه مترقی و پیشرفته‏‎ ‎‏تا دروازۀ تمدن بزرگ می پنداشت و استقلال مملکت را در زیر‏‎ ‎‏پرچم شاهنشاهی، بیمه شده به حساب می آورد، با یک جهش و‏‎ ‎‏شناخت همگانی، تمام پایه ها و کنگره های این قصر خیالی ناگهان‏‎ ‎‏فرو ریخت.(312)‏

11 / 8 / 57


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 172

رشد ملت در حق طلبی و آزادیخواهی

‏ ‏

‏ ‏

‏مردمی هستند که ایستاده اند می گویند ما حقمان را می خواهیم، ما‏‎ ‎‏می خواهیم آزاد باشیم، ما می خواهیم زیردست مستشارهای‏‎ ‎‏امریکایی نباشیم. این رشد ملت ماست؛ ملت ما یک رشدی کرده‏‎ ‎‏است که دیگر نمی خواهد این مسائل را. و نخواهد دیگر ان شاءالله ‏‎ ‎‏شد این مسائل.(313)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

رشد ملت در نپذیرفتن خدعه ها

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت که اکنون رشد پیدا کرده و خیانتها و جنایتهایی که در این پنجاه‏‎ ‎‏سال در ایران شده ملاحظه کرده است، خدعه ها را نمی پذیرد. و‏‎ ‎‏اینکه ما نپذیرفتیم، برای اینکه ملت نمی پذیرد ما هم نمی پذیریم،‏‎ ‎‏و تمام اینها خدعه است.(314)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

 

آگاهی ملت

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در چه هنگام و در چه شرایطی برای نخستین بار در خود‏‎ ‎‏احساس این رسالت سیاسی را فرموده اید؟ و چرا توده های ایرانی‏‎ ‎‏را بلافاصله پس از حوادث سال 1963 ـ از همان هنگام که‏‎ ‎‏جنابعالی رهبر خلقی بودید ـ بسیج نفرمودید؟‏‏]‏

جواب: ‏ما از اول برای اینکه مخالفت با رژیم داشته باشیم، چون‏‎ ‎‏رژیم را قانونی نمی دانستیم، درصدد بودیم و لکن بتدریج ملت بیدار‏‎ ‎‏شد. یک امری نبود که بتوان در همان اوایل این کار را انجام داد. در‏‎ ‎‏این مدت کم کم مردم بیدار شدند و از یک سال و نیم قبل به این‏‎ ‎‏طرف، این آگاهی به اوج خود رسید و منتهی به این مسائل شد.‏‏(315)‏

26 / 10 / 57


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 173

ملت زنده و بیدار

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی هم که از این بالاتر است و باید بگویم بی سابقه است در دنیا،‏‎ ‎‏شاید بی سابقه باشد، این آرامشی که در اخذ آرا شد، که مردم، ملت‏‎ ‎‏ما ثابت کردند رشد خودشان را، و با این اثبات رشد، دست رد به‏‎ ‎‏سینۀ اشخاصی که، دولتهایی که باز طمع دارند به ایران زدند. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که بعد از این هم ملت خودش زنده باشد، و ابداً خوف از‏‎ ‎‏اینکه شخصی برود شخصی بیاید، ابداً نیست. ملت بحمدالله روشن‏‎ ‎‏شده است؛ ملت بحمدالله بیدار شده است؛ ملت بیدار را با رفتن‏‎ ‎‏اشخاص هیچ نمی شود عقب راند. البته در بعضی از رادیوها مسائلی‏‎ ‎‏گفته اند، لکن این دلشادیها برای آنها اثری ندارد.‏

‏     ‏‏ملت ما امروز اتکا به هیچ کس ندارد جزبه خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی.(316)‏

9 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

مباهات به رشد سیاسی و تعهد اسلامی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏من با کمال مباهات از رشد سیاسی و تعهد اسلامی ملت شریف‏‎ ‎‏ایران تشکر می کنم که در همه پرسیهای گذشته، خصوصاً در‏‎ ‎‏انتخاب رئیس جمهور، در اخلاق اسلامی و تعالی روحی، گوی‏‎ ‎‏سبقت را ربودند و ثابت کردند که انقلاب اسلامی بزرگ ما قبل از‏‎ ‎‏آنکه انقلاب سیاسی و اجتماعی باشد، یک انقلاب معنوی‏‎ ‎‏روحانی است. من در ایام آخر عمر با امیدواری کامل و سرافرازی‏‎ ‎‏از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ می کنم. سرفرازی و‏‎ ‎‏مباهات آنگاه به حد کمال خواهد رسید که در انتخابات مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی، چون انتخابات ریاست جمهوری کمال رشد‏‎ ‎‏انسانی ـ اسلامی خود را نشان دهید.(317)‏

23 / 11 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 174

بیداری و اراده ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر ملت ما در این طول مدّت این بیست، سی سال، از بیست سال‏‎ ‎‏به این طرف باز همان بودند که از پاسبان می ترسیدند، اگر یک‏‎ ‎‏وقتی می خواستند به کلانتری بروند خوفشان بود که بروند، از اسم‏‎ ‎‏شاه کذا می ترسیدند، اگر اینها همانها بودند، نمی توانستند قیام‏‎ ‎‏کنند و این واقعه را، این واقعۀ اعجازآمیز را به وجود بیاورند. اوّل‏‎ ‎‏بیدار شدند. با نطق ناطقین، نویسندگان، بیدار شدند. یعنی‏‎ ‎‏نویسندگان متعهد. بعد که بیدار شدند اراده کردند. خواستند.‏‎ ‎‏دنبال اراده و خواست قیام حاصل شد. و دیدید که چیزی که ملت‏‎ ‎‏خواست متحقق می شود.(318)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

حق اظهارنظر و عدم بی تفاوتی مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم دیگر سربسته و در بسته تسلیم کسی نمی شوند، مردم هر‏‎ ‎‏یکیشان نظر دارند. شما می بینید که وقتی که در تلویزیون‏‎ ‎‏نظرخواهی می کنند از افراد، از زن، از مرد، از جوان، از پیر، همه‏‎ ‎‏نظر می دهند، این طور نیست که بی تفاوت باشند. اگر هر یک ما‏‎ ‎‏تخطی کنیم از آن خواستی که ملت دارد و آن خواستش اسلام‏‎ ‎‏است و احکام اسلام، اگر هر یک از ما تخطی کنیم علاوه بر آنکه‏‎ ‎‏در محضر خدای تبارک و تعالی در آن روزی که همه وارد می شوند‏‎ ‎‏و حساب است در کار، جوابی نداریم، همین مردم هم در همین جا‏‎ ‎‏به حساب می رسند.(319)‏

11 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

بیداری و همکاری ملت برای کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما امروز بیدارند و همه اشخاصی هستند که برای کشور‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 175

‏خودشان و ملت خودشان حاضرند برای هر خدمت و هر‏‎ ‎‏فداکاری؛ مثل یک رژیمی نیست که اگر آن سر کرده اش از بین‏‎ ‎‏برود، یک وقتی به هم بخورد اوضاع. آن مال آنهایی است که‏‎ ‎‏ـ رژیمهایی است که ـ ملت با آنها نیست.(320)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

آگاهی و تعهد اسلامی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما یک ملت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد‏‎ ‎‏از تبلیغات سوئی که در همۀ کشورهای خارجی و مخالف با اسلام‏‎ ‎‏انجام می گیرد در این ملت اثر بکند. و من امیدوارم که در ملتهای‏‎ ‎‏دیگر هم این تبلیغات سوء اثر نکند.(321)‏

10 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

رشد بینش سیاسی در همه اقشار جامعه

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز روزی است که همۀ ما مسائل را فهمیده ایم، مردم هم‏‎ ‎‏فهمیده اند؛ یعنی، به برکت این انقلاب اسلامی دید سیاسی رعیتها‏‎ ‎‏هم بالا رفته است؛ الآن دید سیاسی در آنها ، آنهایی که اصلاً داخل‏‎ ‎‏در این مسائل نبودند، آنها الآن داخل مسائل هستند و همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت مسائل را می فهمند امروز، و رو به رشد هستند. زنها‏‎ ‎‏که بکلی خارج بودند از همه چیز جامعه، هرگز حتی نمی توانستند‏‎ ‎‏راه پیدا بکنند، بحمدالله در این سالهای اخیر، آنها هم وارد شدند و‏‎ ‎‏به طور شایسته با حفظ موازین شرعی وارد شدند و خودشان‏‎ ‎‏کلاسهایی دارند و ـ عرض کنم ـ تبلیغات دارند.(322)‏

22 / 10 / 60

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 176

فداکاری در راه خدا نتیجه بیداری ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏ایران خیال کردید اول این طوری بوده است؟ نخیر، اول این جور‏‎ ‎‏نبود. چقدر این ملت رنج کشید، چقدر این ملت جوان داد، چقدر‏‎ ‎‏این ملت همه چیز خودش را فدا کرد و حالا هم دارد می کند، این‏‎ ‎‏برای این است که این ملت بیدار شد، یک قدم برداشت برای خدا،‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی عنایت کرد.(323)‏

22 / 11 / 64

*  *  *

‏ ‏

رشد دینی و سیاسی مطلوب در مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم، و نباید کاری بکنیم که‏‎ ‎‏فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی و‏‎ ‎‏سیاسی مطلوب می باشند، و خودْ افراد متدین و درد مستضعفان‏‎ ‎‏چشیده و آگاه به مسائل دینی ـ سیاسی و همگام با محرومین را‏‎ ‎‏انتخاب خواهند کرد. و در چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ‏‎ ‎‏نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی تواند در حوزۀ‏‎ ‎‏انتخابات دیگران دخالت نماید، و برای غیر حوزۀ خودْ فرد یا‏‎ ‎‏افرادی را کاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید.(324)‏

10 / 4 / 66

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 177