فصل دوم: خانوادۀ شهدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: خانوادۀ شهدا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل دوم: خانوادۀ شهدا

‏ ‏

 خاستگاه اجتماعی شهدا و ایثارگران

‏ موضع و مقام خانواده شهدا‏

‏ توصیه به خانواده شهدا‏

‏ وظایف ما نسبت به خانوادۀ شهدا و ایثارگران‏

‏          ‏وظیفه مردم نسبت به خانوادۀ شهدا و ایثارگران

 وظیفه دولت در رسیدگی به خانوادۀ

‏     شهدا (بنیاد شهید)‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 125

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 126