فصل سوم: سایر ایثارگران
مهاجرین جنگ تحمیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

مهاجرین جنگ تحمیلی

مهاجرین جنگ تحمیلی

‏ ‏

مهاجرین جنگ، میهمانان عزیز ما هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏این جنگی که حالا به ما تحمیل شده است برای ما البته یک‏‎ ‎‏ضررهایی هم داشته است و برادرهای ما در آنجا و اشخاصی که‏‎ ‎‏در آنجا تلف شدند و در خرمشهر و در آبادان و در دزفول و اینها‏‎ ‎‏تلف شدند، خساراتی برایشان بار آمده و عده ای زن و بچه هایشان‏‎ ‎‏هم که سرپرستهای خودشان را از دست ـ مثلاً ـ داده اند. آنها هم‏‎ ‎‏کوچ کرده اند برای بلاد دیگر. باید آقایان به مردم سفارش کنند که‏‎ ‎‏اینها برادر ما هستند، اینها در راه اسلام و جنگ در اسلام اینطور‏‎ ‎‏آواره شده اند، اینها را باید مثل خودتان و مثل اولاد خودتان بدانید.‏‎ ‎‏اگر بچه های بی سرپرستی هستند و می تواند سرپرستی یکی از‏‎ ‎‏اینها را برای خودش نگه دارد و حفظ کند، حفظ کند. دولت باید‏‎ ‎‏اینها را با یک ترتیبی، مرتبی، منظمی، محترمانه برای اینها جا تهیه‏‎ ‎‏کند؛ برای اینها غذا تهیه کند. اینها آواره شده اند. نباید فکر این‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 205

‏باشیم که ما خودمان هر چه می خواهیم داشته باشیم، دیگران‏‎ ‎‏هیچی. نخیر، باید کمک کنند به اینها، ثروتمندها کمک کنند به‏‎ ‎‏اینها، برادرهای مؤمن، خواهرها به اینها کمک کنند و اینهایی که در‏‎ ‎‏جنگ آسیب دیده اند اینقدر نگذارند مصیبت بیشتر برایشان بشود‏‎ ‎‏و آنها را مثل مهمان عزیز مهمانداری کنند و دولت هم باید جاهایی‏‎ ‎‏را برای اینها معیّن کند و آنها را حفاظت کند.(370)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

مهاجرین جنگ، در معرض امتحان 

‏ ‏

‏ ‏

‏گاهی امتحان به خوف، به جوع، به نقص در اموال و اَنْفُس، به نقص‏‎ ‎‏در ثمرات و امثال اینهاست، که الآن در مراکزی که جنگزده است‏‎ ‎‏بسیاری از اینها تحقق دارد. و این یک امتحانی است که از شما‏‎ ‎‏آقایان که در دزفول و در اهواز و سوسنگرد و سایر محالّی که مورد‏‎ ‎‏تعدی کفار شده است واقع شده اید. این یک امتحانی است الهی‏‎ ‎‏برای آزمایش ما و شما.(371)‏

7 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

مهاجرین جنگ از همه افضل هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏اینهایی که در مرزها دارند کشته می شوند و اینهایی که گرفتار‏‎ ‎‏اوضاع جنگ هستند و اینهایی که آواره شدند و در این زمینها و در‏‎ ‎‏این چادرهای بدون همه چیز دارند زندگی می کنند، اینها بنده های‏‎ ‎‏خدا هستند. و از من افضل اند. و محتمل است که از شماها‏‎[1]‎‏ هم‏‎ ‎‏افضل باشند. چرا ما به فکر آنها نباشیم؟(372)‏

28 / 12 / 59


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 206

‏ ‏

نگذارید مهاجرین جنگ، تلخی آوارگی را احساس نمایند

‏ ‏

‏ ‏

‏از آوارگان جنگی که با هجوم کفار بعثی عراق عزیزان و خانمان‏‎ ‎‏خود را از دست داده اند حمایت برادرانه و خواهرانۀ خود را ادامه‏‎ ‎‏دهید، و نگذارید اینان تلخی آوارگی را احساس نمایند. رحمت‏‎ ‎‏خدا بر شما خواهران و برادران ارزشمند که با همت بزرگ خود،‏‎ ‎‏هم پشتوانۀ جنگ تحمیلی بوده و هم یاران وفادار آوارگان جنگی.‏‎ ‎‏و البته دولت هم تمام کوشش را در این امر انسانی نموده و‏‎ ‎‏می نماید لکن حمایت ملت موجب تقویت روحی قوای مسلح و‏‎ ‎‏دولت خواهد بود.(373)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

نگذارید به مهاجرین جنگ بد بگذرد

‏ ‏

‏ ‏

‏راجـع به جنـگزده ها، همـان طوری که تـاکنون مشغـول بودید به‏‎ ‎‏اینـکه همـراهی کنید، از ایـن به بعـد هم همـراهی کنیـد و‏‎ ‎‏نگـذارید به این جنگزده هایی که از خانمانشان آواره شدند، بد‏‎ ‎‏بگذرد.(374)‏

7 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

همه باید کمک کنند به مهاجرین جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏کشور خودتان است، کشور اسلامی است، اسلام در خطر است،‏‎ ‎‏وقتی اینطور است همۀ ما باید و موظفیم که کمک کنیم به آنها؛‏‎ ‎‏هرکس به اندازه ای که می تواند کمک بکند به آنها. آوارگانی که از‏‎ ‎‏جنگ آمده اند در جاهای دیگر زندگی می کنند، شما بنشینید‏‎ ‎‏بگویید دولت همه کار را بکند، یا هلال احمر همه کار را بکند،‏‎ ‎‏نمی توانند بکنند همۀ کارها را. کار آسانی نیست، شما هم باید‏‎ ‎‏کمک بکنید همه باید کمک بکنند و ان شاءالله ، می کنند، الآن هم‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 207

‏همه دارند کمک می کنند.(375)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

از هیچ کوششی برای رفع حوائج آوارگان جنگی دریغ نشود

‏ ‏

‏ ‏

‏به آوارگان مظلوم جنگی تأکید می کنم که صبر و شکیبایی را از‏‎ ‎‏دست ندهند و مطمئن باشند که خسارات جنگی با خواست‏‎ ‎‏خداوند به دست ملت و دولت جبران خواهد شد. و از ملت و‏‎ ‎‏دولت تقاضا دارم که نسبت به حوائج آوارگان جنگی از هیچ‏‎ ‎‏کوششی دریغ ننمایند. اینان برادران و خواهران و فرزندان شمایند‏‎ ‎‏که به دست عمال امریکا از خاندان خود آواره شده اند. و از‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی عاجزانه تقاضا دارم که ملت ایران را با‏‎ ‎‏مددهای غیبی حمایت فرماید و دست مخالفان اسلام را از کشور‏‎ ‎‏اسلامی ما قطع فرماید و پیروزی نهایی را بر تمام جبهه ها نصیب‏‎ ‎‏کشور اسلامی فرماید.(376)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

رسیدگی به جنگزدگان از عبادات بزرگ است

‏ ‏

‏ ‏

‏این قدرت الهی است که به جنگزده های ما، به عزیزان ما که آواره‏‎ ‎‏شده اند از محل خودشان، قدرت عنایت کرده است که در مقابل‏‎ ‎‏نارساییها و در مقابل زحمتها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه‏‎ ‎‏خودشان کمک کار باشند...‏

‏     ‏‏شما عزیزان که متکفل امور جنگزدگان هستید و متکفل تدبیر‏‎ ‎‏در این امر هستید که کار جنگزدگان را به خوبی اداره کنید، من‏‎ ‎‏می دانم که کار بسیار مشکل است. کاری است که نمی شود با‏‎ ‎‏فوریت انجام داد و کاری است که اگر به طور معمولی بخواهد‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 208

‏دولت انجام بدهد، قدرت این مطلب را ندارد، لکن این دست‏‎ ‎‏خداست که عنایت کرده است و جوانهای ما را وادار کرده است به‏‎ ‎‏اینکه به این برادران و خواهران و کودکان جنگزده خدمت کنند و‏‎ ‎‏آنها را در این مصیبتهایی که وارد بر آنها شده است، تسلیت عنایت‏‎ ‎‏کنند. و این خدای تبارک و تعالی است که جنگزده ها را، در‏‎ ‎‏صورتی که اگر به طور معمول بود، باید بسیار نارضایتی داشته‏‎ ‎‏باشند، لکن مع ذلک، در هر جا هستند، کمک کار هستند و مقاوم‏‎ ‎‏هستند. و امروز آقای میرسلیم‏‎[2]‎‏ که به من اطلاع دادند، گفتند‏‎ ‎‏جنگزده ها یک قدرتی شده اند در مقابل صدام. این امری است که‏‎ ‎‏با دست غیبی الهی انجام گرفته است و دست عنایت حق تعالی بر‏‎ ‎‏سر شماست و آسیبی ان شاءالله ، نخواهد دید. ما البته می دانیم که‏‎ ‎‏هم در فعالیتهای بنیاد مستضعفین و هم در فعالیت اداره کنندۀ امور‏‎ ‎‏جنگزدگان یک نواقص‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ هست و علاوه ‏‏[‏‏بر این،‏‏]‏‏ شیطانهایی‏‎ ‎‏هستند که این برادرهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برای خدا دارند کار می کنند، آنها‏‎ ‎‏را می خواهند سست کنند و بعضی مسائل به آنها می گویند، لکن‏‎ ‎‏خداست که قلبهای شما را نگه داشته است و شما را هوشیار کرده‏‎ ‎‏است که کید کائنین و مکیدها را خنثی کنید و خودتان در صحنه‏‎ ‎‏باشید. ما خدا را شکر می کنیم که این ملت؛ سرتاسر کشور؛ زن و‏‎ ‎‏مرد، بزرگ و کوچک در خدمت به اسلام کمر بسته اند و دست از‏‎ ‎‏این برنخواهند داشت ان شاءالله ، تا آنکه به پیروزی نهایی برسد...‏

‏     من رنجهایی که در جنوب و در غرب به برادران و خواهران ما‏‎ ‎‏وارد می شود می دانم و متأثر هستم. و همۀ مؤمنین و همۀ مسلمین‏‎ ‎‏متأثر هستند. لکن شما بدانید که اینطور دست و پا کردن و اینطور‏‎ ‎‏بر خلاف موازین همۀ کشورهای عالم و همۀ جنگهای دنیا عمل‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 209

‏کردن و از خارج و دور، موشک به شهرها انداختن و اینطور‏‎ ‎‏کارهای ناجوانمردانه کردن، اینها از ضعف آنهاست... ‏

‏      شما برادرهایی که در جبهه جنگ می کنید و شما برادرهایی که‏‎ ‎‏آسیب جنگی دیدید، و شما برادر و خواهرهایی که مصیبت‏‎ ‎‏دیده اید برای خدا بوده است و خداوند تبارک و تعالی جبران‏‎ ‎‏خواهد کرد. و من امیدوارم که بزودی ان شاءالله ، این جنگ تمام‏‎ ‎‏بشود و این خرابیهایی که به دست کفار بر ما وارد شده است،‏‎ ‎‏بزودی جبران بشود و خانه ها بهتر از اول ساخته بشود. و‏‎ ‎‏ان شاءالله ، زندگی عادی خودشان را این مسلمین عزیز و این‏‎ ‎‏ساکنین جنوب و غرب، زندگی اصیل خودشان را از سر بگیرند. ‏

‏     عمده این است که چون ما به حق هستیم، و ما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم و ما پیاده شدن احکام اسلام را می خواهیم، تمام‏‎ ‎‏ضربه هایی که وارد می شود، تمام اینها قابل تحمل است. این‏‎ ‎‏ضربه ها به ما تنها وارد نشده است. شما در طول تاریخ از زمان آدم‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ تاکنون ملاحظه می کنید که تمام انبیا و تمام اولیا و‏‎ ‎‏تمام بزرگان دین در مقابل ظلم ایستاده اند و صدمه دیده اند،‏‎ ‎‏ایستاده اند و با آتش، آنها را سوزانده اند و با اره آنها را دو نیم‏‎ ‎‏کرده اند و در کربلا آنطور کردند با اولاد رسول الله ، لکن چون برای‏‎ ‎‏خدا بود و چون حق بودند، تمام مشکلات آسان می شود.‏‎ ‎‏مشکلات، مشکلات مادی است، مشکلات مادی در مقابل‏‎ ‎‏معنویات نمی تواند عرض اندام کند. آنهایی که به معنویت‏‎ ‎‏مجهزند، آنهایی که به خدا متصل هستند و آنهایی که به مبدأ وحی‏‎ ‎‏متصل هستند، آنها را امور مادی از مقاصد خودشان باز نمی دارد.‏

‏     و شما توجه داشته باشید؛ شمایی که خدمت به مستضعفین‏‎ ‎‏می کنید و شمایی که خدمت به جنگزدگان می کنید! و امید است‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 210

‏ان شاءالله ـ و هست اینطور که ـ انگیزه های شما انگیزه های اسلامی‏‎ ‎‏ـ انسانی باشد. شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و‏‎ ‎‏همیشه به طاعت حق تعالی قیام کرده اید و ثواب شما، ثواب‏‎ ‎‏عبادتهای پنجاه ـ شصت سالۀ دیگران است...‏

‏     شما بدانید که رسیدگی به امور مستضعفان و رسیدگی به امور‏‎ ‎‏جنگزدگان، که اینها بندگان خدا هستند و خداوند به آنها عنایت‏‎ ‎‏دارد، از عبادات بزرگ است. خداوند ان شاءالله ، به همۀ شما توفیق‏‎ ‎‏عنایت کند. و به جنگزده های ما و به آنهایی که جوان از دستشان‏‎ ‎‏رفته است، آنهایی که خانمانشان از دستشان رفته است، صبر و‏‎ ‎‏اجر عنایت فرماید.(377)‏

3 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

دولت به مشکلات مهاجرین توجه دارد

‏ ‏

‏ ‏

‏به این قشری که از خاندان خودشان، از شهرهای خودشان به‏‎ ‎‏واسطۀ این جنگ آواره شده اند عرض می کنم که ما در مسائل و‏‎ ‎‏مشکلاتی که شما دارید، توجه داریم و دولت هم توجه دارند و‏‎ ‎‏شوراها هم دارند، بسیج هم دارد؛ به اندازۀ آنکه توانایی دارند،‏‎ ‎‏خدمت خواهند کرد و ان شاءالله که بزودی جنگ پایان پیدا می کند،‏‎ ‎‏خدمتها به شماها زیادتر خواهد شد.(378)‏

13 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

پدر پیرتان ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود می داند

‏ ‏

‏ ‏

‏عجبا که دیو صفتان عفلقی وقتی که در صحنه های نبرد آنهمه‏‎ ‎‏شکستها را متحمل شده اند و بُزدلانه از روبه روی شیرمردان‏‎ ‎‏ارتش اسلام پا به فرار گذاشته اند، برای جبران آنهمه ناتوانی و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 211

‏عجز، ناجوانمردانه خانه ها و مدارس و بیمارستانها و مساجد را بر‏‎ ‎‏سر اقشار بی دفاع مردم از طفل شیرخواره گرفته تا محصل‏‎ ‎‏دبستانی و دبیرستانی و از بیمار در بیمارستانها تا پیرمردان و‏‎ ‎‏پیرزنان خراب می کنند. آری، ملت عزیز ایران و خصوصاً مردم‏‎ ‎‏شهرهای مورد تهاجم هوایی دشمن، به خوبی لمس کرده اند که‏‎ ‎‏دشمنان آنان راه پیشوایان و اعقاب شجرۀ خبیثۀ بنی امیه و یزیدیان‏‎ ‎‏ـ علیهم لعنة الله ـ را برگزیده اند و هدفی جز محو آثار رسالت و‏‎ ‎‏اثبات و تحکیم شعار پوسیدۀ «لا خَبَرٌ جَاءَ و لاَ وَحیٌ نَزَلَ»‏‎[3]‎‏ را دنبال‏‎ ‎‏نمی کنند؛ چرا که از یزیدیان انتظاری جز این نیست...‏

‏     ‏‏و اینک من به همۀ عزیزانی که خانه و کاشانه و جگرگوشگان‏‎ ‎‏خود را در این حوادث و میدان کارزار از دست داده اند عرض‏‎ ‎‏می کنم که یقیناً شما احساس همدردی این خدمتگزار و پدر پیر‏‎ ‎‏خود را درک می کنید که من ویرانی خانه های شما را ویرانی خانۀ‏‎ ‎‏خود و شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و‏‎ ‎‏جراحت فرزندان خود می دانم و با شما هستم؛ و شما را به صبر و‏‎ ‎‏مقاومت سفارش می کنم. و امیدوارم که ملت ایران با همان روح‏‎ ‎‏همبستگی و برادری که در همۀ مشکلات خود را یاور و غمخوار‏‎ ‎‏یکدیگر می دانند در این امتحان بزرگ الهی به یاری و کمک‏‎ ‎‏آسیب دیدگان بشتابند و با آغوش باز و محبت و اخوت در رفع‏‎ ‎‏مشکلات آنان کوشش نمایند؛ و همگام با دولت خدمتگزار که با‏‎ ‎‏کمال فداکاری و پشتکار شب و روز مشغول امداد و برنامه ریزی‏‎ ‎‏هستند، به جنگ مشکلات بروند.(379)‏

16 / 11 / 65


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 212

‏ ‏

سلام بر خواهران و برادران مهاجر 

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت خواهران و برادران و فرزندان عزیز مهاجرین جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی ـ ایّدهم الله تعالی ‏

‏     با سلام و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمۀ شعبان و آخرین‏‎ ‎‏ذخیرۀ امامت حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ و یگانه دادگستر‏‎ ‎‏ابدی و بزرگ پرچمدار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم استکبار.‏‎ ‎‏سلام بر او و سلام بر منتظران واقعی او، سلام بر غیبت و ظهور او و‏‎ ‎‏سلام بر آنان که ظهورش را با حقیقت درک می کنند و از جام‏‎ ‎‏هدایت و معرفت او لبریز می شوند. ‏

‏     سلام بر ملت بزرگ ایران که با فداکاری و ایثار و شهادت راه‏‎ ‎‏ظهورش را هموار می کنند و سلام بر شما خواهران و برادران‏‎ ‎‏مهاجر که بدون شک در جنگ تحمیلی از کسانی هستید که صدمۀ‏‎ ‎‏فراوان روحی و جسمی و مالی خورده اید. شما عزیزان در زمان‏‎ ‎‏یورش وحشیانۀ صدام پس از روزها دفاع قهرمانانه اضطراراً محل‏‎ ‎‏زندگی و راحتی خود را ترک نموده و حقیقتاً به زندگی پر مشقت‏‎ ‎‏در نقطه ای دور از خانه و کاشانۀ خویش تن داده اید. شما مهاجرین‏‎ ‎‏عزیز جنگ تحمیلی، لحظه لحظۀ جنگ و سختیهای آن را درک‏‎ ‎‏کرده اید. ان شاءالله جمهوری اسلامی در آینده ای نه چندان دور‏‎ ‎‏شهرها و روستاهای شما را بهتر از قبل در اختیار شما خواهد‏‎ ‎‏گذاشت، ولی باید خود به کمک مسئولان آمده و در نوسازی و‏‎ ‎‏مهیاسازی شهر و روستاهاتان آنان را یاری نمایید. بحمدالله ‏‎ ‎‏فرزندان خردسال آن روز شما، امروز جوانانی شده اند که مانند‏‎ ‎‏سایر برادران و خواهران خود از میهن اسلامی شان دفاع خواهند‏‎ ‎‏کرد...‏

‏     از خداوند متعال می خواهم تا مهاجرین عزیزمان را هر چه‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 213

‏زودتر به خانه و کاشانۀ خود برساند و تلخی غربتها و سختیها را به‏‎ ‎‏شیرینی مراجعتشان مبدل سازد.‏

‏     در خاتمه لازم است از همۀ کسانی که از مهاجرین عزیز جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی پذیرایی کرده و می کنند و همچنین از مسئولین محترم‏‎ ‎‏بنیاد مهاجرین که زحمات زیادی متحمل شده اند، تشکر و‏‎ ‎‏قدردانی نمایم.(380)‏

2 / 1 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 214

  • )) نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  • )) مهندس مصطفی میرسلیم، که در آن تاریخ مسئول بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی بودند.
  • )) «نه خبری آمده نه وحیی نازل شده است»؛ (یک مصراع از شعری که یزید ـ علیه اللعنه ـ پس از شهادت امام حسین(ع) خواند.