فصل هفتم: احکام و استفتائات مربوط به شهدا
شهدای معرکه جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

شهدای معرکه جنگ

‏ ‏

شهدای معرکه جنگ

‏ ‏

‏شهید مانند میّتِ بعد از غسل است و لذا مسّ شهید غسل‏‎ ‎‏ندارد.(597)‏

*  *  *

‏ ‏

‏غسل از شهید ساقط است و او کسی است که در رکاب‏‎ ‎‏امام(علیه السلام) یا نایب خاص او، در جهاد کشته شده است، به‏‎ ‎‏شرط آنکه در گرماگرم جنگ و در میدان نبرد یا بیرون میدان قبل از‏‎ ‎‏آنکه مسلمانان او را زنده درک کنند، جان تسلیم نماید. اما اگر بعد از‏‎ ‎‏جنگ در میدان نبرد در حالتی که هنوز رمقی دارد به او برسند بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب در صورتی که در بیرون میدان جان تسلیم کند باید او‏‎ ‎‏را غسل و کفن او واجب است. و کسی که در راه حفظ اساس اسلام‏‎ ‎‏کشته شده مانند شهید غسل و حنوط و کفن ندارد بلکه با همان‏‎ ‎‏لباسش باید دفن شود مگر آنکه برهنه باشد که باید کفن شود.‏‏(598)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ اگر رزمنده مسلمان برای احقاق حقوق مسلمین و دفاع از‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 377

‏اسلام به داخل سرزمین کشور مهاجم هجوم کرده و کشته شود، آیا‏‎ ‎‏شهید محسوب می شود؟‏

جواب:‏ شهدای معرکه خواه در خاک دشمن باشد یا در جایِ دیگر‏‎ ‎‏غسل و کفن ندارند.(599)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ اگر شک داشته باشیم که آیا رزمندۀ شهید در درگیری جبهه‏‎ ‎‏به شهادت رسیده یا بعد از آن، غسل دادن او واجب است یا نه؟‏

جواب:‏ اگر اماراتی دال بر کشته شدنش در معرکه وجود دارد‏‎ ‎‏غسل و کفن ساقط است وگرنه ساقط نیست.(600)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ کسی که برای کمک رسانی تدارکات یا تبلیغات به جبهه‏‎ ‎‏می رود اگر به فیض شهادت برسد غسل و کفن می خواهد یا نه؟‏

جواب:‏ اگر در معرکه کشته شد حکم سایر شهدا را دارد.(601)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ اگر رزمنده ای که در فاصلۀ زیادی از خط مقدم جبهه، با‏‎ ‎‏توپ دوربرد و یا ضدهوایی مشغول شلیک به دشمن است، مورد‏‎ ‎‏هجوم هوایی دشمن قرار بگیرد و کشته شود چه حکمی دارد؟‏

جواب:‏ در موارد مذکوره حکم شهید دارند.(602)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ در جواب یکی از سؤالات فرموده اید: شهیدی که در جبهه‏‎ ‎‏شهید شود غسل لازم ندارد، بفرمایید لازم نبودن غسل جهت دفن‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 378

‏در همان جبهه است؟ یا اگر شهید را به شهر خودش حمل نمایند‏‎ ‎‏باز هم غسل لازم نیست؟ چون بعضیها معتقدند که دفن نمودن‏‎ ‎‏شهید با لباسهای خونین و بدن خون آلود مزید بر فضیلت شهید‏‎ ‎‏است، خواهشمند است بفرمایید شهیدی که به شهر خود برده‏‎ ‎‏شده و جراحات بدنش آنچنان نیست که نشود غسل بدهند آیا‏‎ ‎‏فضیلت با لباس خونین و بدن خون آلود است که دفن شود؟ یا بعد‏‎ ‎‏از غسل دادن با کفن دفن شود بهتر است؟‏

جواب:‏ اگر در جبهه به شهادت رسیده غسل ندارد هر چند در‏‎ ‎‏محل خودش دفن شود و لازم است که با لباس خودش دفن‏‎ ‎‏شود.(603)‏

*  *  *

‏ ‏

سؤال:‏ رزمنده ای در خانه و یا سنگری استراحت می کند، چه در‏‎ ‎‏مناطق جنگی باشد یا نه، آمادگی برای مقابله با دشمن را ندارد،‏‎ ‎‏توپ یا نارنجک و راکت منفجر شود، عده ای جان خود را از دست‏‎ ‎‏دادند، آیا احکام شهید بر آنان جاری است؟‏

جواب:‏ اگر از رزمندگان است و در جبهه به شهادت رسیده غسل و‏‎ ‎‏کفن ندارد، هر چند در حال استراحت باشد.(604)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 379