فصل اول: کلیات
معیارهای عام انتخاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

معیارهای عام انتخاب

فصل اول: کلیات

معیارهای عام انتخاب

‏ ‏

‏معیارهای عام انتخاب ‏

‏ ‏

‏ما هم کاندیدای خودمان را می گوییم در باب رئیس جمهور.‏

‏می گردیم پیدا می کنیم؛ مراجعه می کنیم به همه جا؛ پیدا می کنیم یک نفری که صالح است برای این کار یعنی دزد نیست، نمی خواهد که جیب خودش را پر بکند، امتحان داده در کارهایی که کرده است، شناخت داریم نسبت به او؛ او را معرفی می کنیم که آقا این ولو از طایفه حمالها باشد، صحیح باشد. البته مطلع هم باید باشد ولو از طبقه سوم باشد. دنبال اشراف نمی رویم که اشراف را تعیین کنیم، دنبال آدم صالح می رویم. این آدم صالح وقتی که در رأس واقع شد، این آدم صالح، دولتِ صالح پیش می آورد؛ دولتِ غلط نمی آورد پیش، دولت فاسد نمی آورد.‏‏ 49‏

‏10/ 10/ 57‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 101


‏ ‏

‏از این به بعد باز احتیاج به شما داریم؛ احتیاج برای مجلس مؤسسان که رأی بدهید به اشخاصی که اسلامی هستند، متعهد هستند، چپی و راستی نیستند؛ برای ایران می خواهند زحمت بکشند ... منتها اشخاصی را انتخاب کنید که برای اسلام، برای کشور منتج باشند، نافع باشند؛ خائن نباشند.‏‏ 50‏

‏17/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏انتخابات برای مجلس مؤسسان داریم؛ آنجا هم باید همت کنید و اشخاص متعهد، اشخاصی که برای ایران کار بکنند نه برای اجانب، اشخاصی که ایمان به خدا داشته باشند، نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلکه صراط مستقیم را داشته باشند، آنها را باید به مجلس مؤسسان بفرستیم.‏‏ 51‏

‏18/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏برای مجلس مؤسسان، باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می روند اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند؛ گرایش نداشته باشند به چپ و راست؛ ملی باشند، مستقل باشند؛ فکرشان مستقل باشد.‏‏ 52‏

‏19/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست کنیم، ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم. ما حقوقدان غربی لازم نداریم.‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 102


‏ ‏

‏اصلًا صلاحیت ندارد آن کسی که حقوق به معنای حقوقدانی غربی و غربزدگی دارد، او صلاحیت ندارد که در قانون اساسی ما دخالت بکند؛ و ما قانون اساسی مسکو را که نمی خواهیم درست بکنیم؛ و یا قانون اساسی امریکا را. ما می خواهیم قانون اساسیِ اسلام را درست کنیم. اسلام شناس باید در اینجا دخالت داشته باشد. اسلام شناس روحانیون هستند، و بعضی از اشخاصی که در روحانیت داخل هستند، ولو از صنف دیگر، لکن اطلاعات اسلامی- سیاسی دارند. و ما همینها را می خواهیم تعیین کنیم.‏

‏یعنی نه اینکه ما، ملت ما همینها را می خواهد ما هم تبلیغ می کنیم، شما هم تبلیغ می کنید، که یک همچو اشخاصی باید تعیین بشوند.‏‏ 53‏

‏27/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مهم این است اشخاصی که برای بررسی این قانون تعیین می کند ملت بفهمد چه اشخاصی باید تعیین کند. بفهمد که مسأله، مسأله اسلامی است؛ نه مسأله، مسأله غربی، نه مسأله، مسأله شرقی. ما نمی خواهیم قانون اساسی غربی، یا نمی خواهیم قانون اساسی شرقی، را بررسی کنیم. ما می خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم. و این لازم است که اشخاصی که انتخاب می کنند، مردم انتخاب می کنند، آقایان روحانیین پیشنهاد می کنند، مراجع پیشنهاد می کنند، اشخاصی را پیشنهاد کنند، مردمی را پیشنهاد کنند، که اینها علاقه مند به اسلام باشند؛ اینها بدانند اسلام یعنی چه. در مجلسی که سابقاً با اینکه طاغوت آن مجلس را برپا کرد، مجلس مؤسسانی که در زمان رضاخان در ایران تحقق پیدا‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 103


‏ ‏

‏کرد، علمای طراز اول علمای ایران، در آن مجلس بودند. البته آن وقت با سرنیزه بود؛ لکن علمای درجه اول بودند. در این زمان هم که بناست این قانون اساسی بررسی بشود و دست ظالم کوتاه شده است و مطلب به دست خود شما افتاده است، ملت علما را تعیین کنند. اختیار هست؛ الزامی نیست؛ لکن پیشنهاد است. علمایی که اطلاع دارند از قانون اسلام، اطلاع دارند از مسائل روز، آنها را تعیین کنند. و علما هم ابا نکنند از رفتن در مجلس. برای اینکه مجلس مجلسی است که سرنوشت اسلام در آن تعیین می شود.‏

‏وقتی سرنوشت اسلام در یک مجلسی باید تعیین بشود، حق علما است که بروند و این سرنوشت را به دست مبارک خودشان تعیین کنند.‏

‏پس، مطلبی که الآن مهم است دو مطلب است: یکی بررسی قانون اساسی، که همه قشرها باید بررسی کنند. و من توصیه می کنم که علمای اعلام بررسی کنند و نظر بدهند. بعد از این، تعیین اشخاصی که باید بعد از رأی، بعد از اینکه مردم آرای خودشان را گفتند و طرحهای خودشان را دادند، که باید تعیین بشود و مردم تعیین می خواهند بکنند برای بررسی کردن همه آرای این اشخاص، ملت ما بداند که باید این اشخاص، اشخاصی باشند که علاقه به اسلام داشته باشند. طرح ما این است. لکن ملت مختار است. طرح ما این است که برای اسلام باید اسلام شناس، کسی که اسلام را می داند چه است، کسی که مصالح اسلام را می داند چه است، کسی که علاقه به اسلام دارد، کسی که علاقه به قرآن مجید دارد، کسی که علاقه به کشور اسلامی دارد، یک همچو اشخاصی را تعیین کنند. و ما ان شاءالله تعالی باز هم راجع به اوصاف این اشخاص، راجع به اشخاصی که وصفشان چه باشد،‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 104


‏ ‏

‏باز هم خواهیم گفت و نوشت.‏‏ 54‏

‏30/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏توجه داشته باشید که در آتیه ای که بناست وکلا تعیین بشوند برای نظر کردن به قانون اساسی، توجه بکنید که اشخاص متدیّن، اشخاص مطّلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند، تعیین بکنند که ان شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنا بشود.‏‏ 55‏

‏5/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏بروید در این قرا و قصبات مردم را هدایت کنید. امروز باید هدایت کرد. و هدایت بزرگ این است که مردم را آشنا کنید به وظایف امروزشان که وکلایی که می خواهند تعیین کنند، که سرنوشت اسلام باید تعیین بشود، وکلا چه اشخاصی باشند. اشخاص متدین، مطلع، دانشمند، اسلام شناس، به آن قدری که می توانند؛ نه این اشخاصی که می نشینند می نویسند و کاری به اسلام ندارند.‏

‏از اینها احتراز کنید. اینها را تعیین نکنید. اینها خراب می کنند. اینها نمی دانند اصلًا اسلام چیست تا اینکه بیایند قانون اسلام را درست کنند! قوانین اسلام و قانون اساسی اسلام باید به دست اشخاصی که یک مقدار لااقل اسلام را بدانند یعنی چه، علاقه داشته باشند به اسلام، دشمن نباشند با اسلام [تدوین بشود] به دست آن اشخاصی که اسلام را اصلش مخالف با طریقه های ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 105


‏ ‏

‏خودشان می دانند، بلکه مخالف با «تمدن»- به اصطلاح آنها- می دانند، البته آن تمدنی که آنها می گویند مثل تمدن شاه است دیگر. «دروازه تمدن» او! این مقدرات را دست اینها ندهند. ملت ما مقدراتشان را دست این اشخاصی که به اصطلاح خودشان روشنفکر [ند نسپرند] نه هر روشنفکری. روشنفکرها بسیاری شان خوبند. آنهایی که علاقه ای به اسلام ندارند. اینها هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشان معلوم می شود که اینها چه هستند.‏

‏در تمام این مدتی که همه این ملت فریاد می کردند جمهوری اسلامی، این بیچاره ها برای «تقیه» هم یک دفعه نگفتند جمهوری اسلامی! اینها از اسم اسلام همچو می ترسند که شیطان از بسم الله! می ترسند ... و حق هم دارند بترسند؛ برای اینکه اسلام جلوی شهوات را می گیرد.‏‏ 56‏

‏7/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مردم را همه دعوت کنید به اینکه وکلای خودشان را بشناسند.‏

‏علما برایشان معرفی کنند. آنهایی که آدم شناسند معرفی کنند که این سابقه اش چه بوده؛ دیروز در آن رژیم چه می کرده. حالا آمده البته تسبیح هم دستش ممکن است بگیرد و خیلی هم فریاد اسلام بزند، من ببینم دیروز چه جور بوده؛ چه جنایتهایی را کرده، یا اجازه داده. باید اینها را بشناسند. و علمای بلادشان به آنها معرفی کنند. اشخاصی که برای اسلام دلشان می تپد آنها را تعیین کنند.‏‏ 57‏

‏7/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 106


‏ ‏

‏در انتخابات وکلایی که خبره هستند و می خواهند مطالعه قانون اساسی، که سرنوشت ملت است، بکنند، انتخاب اشخاص متدین، اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاص عقیده مند به نهضت، اشخاصی که نه مایل به طرف شرق هستند و نه مایل به طرف غرب، بلکه در صراط مستقیم انسانیت و اسلام هستند، آنها را انتخاب کنید. سرنوشت خودتان را به اشخاص امین بدهید.‏‏ 58‏

‏12/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏الآن روز این است که شما همه قوایتان را روی هم بگذارید و آن که باید برای مجلس خبرگان تعیین بشود، انتخاب کنید و مردم را وادار کنید که اینها را منتخب کنند.‏

‏اگر امروز چهار نفر از این مُعْوَجها‏‎[1]‎‏ بروند در این مجلس خبرگان، ممکن است این چهار نفر آدم توطئه چی مطّلع از مسائل خارج، این دیگران را هم، بسیاریشان را تحت تأثیر قرار بدهند.‏

‏باید شماها، همه ما، شماها کوشش کنید به اینکه اشخاصی که انتخاب می شوند اشخاصی باشند مطّلع بر اسلام، اشخاصی باشند دلسوز برای اسلام، اشخاصی که معتقدند که اسلام می تواند استقلال ما را حفظ کند و اسلام می تواند آزادی ما را حفظ کند، اسلام می تواند ما را ترقی بدهد، اسلام می تواند که اقتصاد ما را حفظ کند. یک اشخاصی معتقد به اسلام که قبول کرده باشند اسلام یک مکتب مترقی است و مملکت ما باید اسلامی بشود.‏‏ 59‏

‏17/ 4/ 58‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 107


‏ ‏

‏الآن ما احتیاج داریم که قانون اساسی مان را بررسی بکنند و تصویب بکنند یک عدّه آدم مطّلع، خبیر، مجلس خُبرگان پیدا بشود. باید همه افکار را متوجه این بکنید که یک اشخاص صحیحی، یک اشخاص مسلمانی، یک اشخاص متعهد به اسلام، یک اشخاص معتقد به اینکه این مکتب است که می تواند ما را مستقل قرار بدهد، یک همچو اشخاصی را تعیین بکنید. تا بروند به مجلس و ان شاءالله قانون اساسی را آنها چه بکنند و بعد هم رفراندوم گذاشته بشود و این مرحله را ما طی بکنیم.‏‏ 60‏

‏17/ 4/ 57‏

‏ ‏

‏***‏

‎ ‎

‏الآن شما باید همه قدرتان را صرف بکنید برای اینکه الآن قانون اساسی- اساس مملکت- باید، درست بشود. اساس مقدم بر اینطور چیزهاست، الآن قانون اساسی را باید درست بکنید.‏

‏اشخاص خبره را فکر بکنید چه اشخاصی باید انتخاب بکنید؛ اشخاص سالم، اشخاصی که نه شرقی باشند، نه غربی باشند، اعتقاد به جمهوریت اسلامی داشته باشند، ایمان به خدا داشته باشند، اهل علم باشند، امثال ذلک.‏‏ 61‏

‏19/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏همه قوا را صرف کنیم در انتخاب اشخاص صحیح، اشخاصی که غربی نباشند که بعد ما را بکشانند به طرف غرب؛ شرقی نباشند که ما را بکشانند از آن طرف؛ به صراط مستقیم اسلام باشند و مُسْلِم باشند و متعهد باشند، عالِم به اوضاع وقت، عالم به اسلام، و‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 108


‏ ‏

‏عرض می کنم که امین در کارهایشان؛ این طور باشند. یک همچو اشخاصی با همت همه قشرهای ملت تعیین بشود، تا اینکه این قانون اساسی بررسی بشود.‏‏ 62‏

‏21/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من توصیه می کنم که خبرگان خودتان را اشخاص متدین، اشخاص عالِم، علمای بزرگ بلاد، اشخاصی که نه به راست و نه به چپ انحراف دارند، اشخاصی که به صراط مستقیم انسانیت، به صراط مستقیم اسلام، در صراط مستقیم اسلام هستند، اشخاص معتمد، اشخاص امین، اشخاص وطنخواه، اشخاص اسلامخواه، این اشخاص را تعیین کنید برای تعیین سرنوشت خودتان. امروز سرنوشت شما در دست خود شماست.‏‏ 63‏

‏22/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏سرنوشت مملکت ما و سرنوشت اسلام به این خبرگانی است، تعیین خبرگانی است که باید تعیین شوند. توجه بکنید به اینکه چه جور اشخاص باید تعیین بشوند؛ اشخاصی که متدین باشند؛ اشخاصی که اسلام را قابل انطباق حالا بدانند؛ نگویند اسلام مال تا 1400 سال پیش از این است و دیگر حالا به درد نمی خورد؛ چپی نباشند، راستی نباشند؛ امین باشند؛ و امثال ذلک. عالِم به اوضاع باشند؛ عالِم به اسلام باشند، اسلام شناس باشند. از این اشخاص تعیین کنید، تا اینکه بروند و مطالعه کنند در قانون اساسی، و این طرحی که داده شده است تصحیح کنند، و بعد‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 109


‏ ‏

‏آن وقت به آرای عمومی گذاشته بشود.‏‏ 64‏

‏24/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏توجه به این بکنید که آرایی که می دهید راجع به اشخاص متعهد، اشخاص صحیح، اشخاص اسلامی، اشخاصی که بشناسید اینها مسلمانند و متعهدند و امین هستند، گرایش به چپ و راست ندارند؛ این اشخاص را تعیین کنید تا آنها این قانون را بررسی بکنند.‏‏ 65‏

‏24/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من باید حالا عرض کنم به شما قضیه کوشش کردن در این قانون اساسی و خبرگان است، که وقتی که بنا شد خبرگانی تهیه بشوند، باید کوشش کنید که یک اشخاصی که متعهد باشند مؤمن باشند، چپ و راستی نباشند، امین باشند، یک همچو اشخاصی را [که ] مطلع از اسلام باشند، اسلامی باشند، ما می خواهیم یک قانون اسلامی را رسیدگی بکنیم. قانون اسلامی را که بخواهیم رسیدگی بکنیم، باید یک اشخاصی باشند که اسلام را بدانند چه است؛ احکام اسلام را بفهمند چه است، معتقد باشند که اسلام یک رژیمی است که لازم است که در مملکت ما باشد.‏‏ 66‏

‏24/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏شما باید اشخاصی را تعیین کنید که علاقه مند به اسلام باشند.‏

‏اینطور نباشد- که فرض کنید- یک جایش که راجع به اسلام است ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 110


‏ ‏

‏یک قلمی رویش بکشند و آن هم کنارش بگذارند. علاقه مند باشند به اینکه اسلام باید در این مملکت، در این کشور تحقق پیدا بکند. از این ور و از آن ور هم نرفته باشند که بخواهند منافع غرب را یا منافع شرق را تأمین بکنند. مستقل در نظر باشند، مستقل در روحیه و فکر باشند، امین باشند، شناخته شده باشند. یک آدم مجهول را هر چه هم به شما بگویند خیلی آدم خوبی است، تا خودتان نشناسیدش این را تعیین نکنید. اشخاصی که می شناسید که مسلمانند، مطلع بر اسلامند و گرایش نداشتند در عمرشان به این طرف و آن طرف، گرایششان، گرایش اسلامی بود. مشی شان، مشی اسلامی بوده است، مطلع هستند از اوضاع کشورشان، یک همچو اشخاصی را باید تعیین بکنید، که ان شاءالله این قانون اساسی را آنها مطالعه کنند و بر طبق آن که مصلحت ملت ما هست.‏‏ 67‏

‏24/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏اشخاص خبره ای که می خواهید بفرستید به ملاحظه و بررسی قانون اساسی، که اساس را درست کنند، اشخاص با اوصافی که اسلام باشد؛ مسْلم باشد؛ معتقد باشد به مذهب؛ معتقد باشد به طریقه ما؛ و انحراف راست و چپی نداشته باشد؛ انحرافات دیگر نداشته باشد؛ امین باشد؛ اسلام را بشناسد، اهل اسلام باشد، عالم اسلام باشد. یک همچو اشخاصی را تعیین کنید و بفرستید، تا اینکه قانون اساسی شما را مطالعه کنند، و یک قانون اساسی مطابق اسلام بررسی شده و مطابق اسلام عرضه کنند.‏‏ 68‏

‏25/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 111


‏ ‏

‏ملت ما که همه اسلامی هستند و همه توجه به اسلام دارند و می خواهند قانون اساسی ما اسلامی باشد، کسانی را انتخاب می کنند که به اسلام عقیده [دارند].‏‎[2]‎‏ و اسلام را دین مترقّی می دانند، کسانی را انتخاب می کنند که امین [باشند].‏‎[3]‎‏ کسانی را انتخاب می کنند که اسلامشناس باشند. کسانی که توجه به اسلام ندارند، کسانی که نمی خواهند قوانین اسلام در ایران پیاده شود ولو هر چه دانشمند باشند و نویسنده؛ ملت ما آنها را انتخاب نخواهند کرد.‏‏ 69‏

‏29/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏توجه داشته باشید کاندیداهایتان اسلامی باشند. ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. یک مملکت غربی نمی خواهیم درست کنیم. مملکت اسلامی قانونش باید اسلامی باشد. باید هم آن کسانی را که تعیین می کنید، برای خُبره بودن و برای بررسی، خبره اسلامی باشد.‏‏ 70‏

‏3/ 5/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مهم این است که خبرگان باید اسلامی، امین، مسلمان، متوجه، غرب و شرق و تحت تأثیر غربی و تحت تأثیر شرقی نباشند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی نباشند. اینهایی که می خواهید قرار بدهید اینطور نباشد که تحت تأثیر مکتب مارکس مثلًا یا امثال اینها‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 112


‏ ‏

‏باشند، اینها [نباید] باشند. مجلس خبرگان را که می خواهید درست بکنید، باید افراد خبیر به احکام اسلام و اشخاصی که امین هستند و اشخاصی که تحت تأثیر مکتبهای انحرافی نیستند و اشخاصی که دلسوز به این ملت هستند و اشخاصی که دلسوز به اسلام هستند، یک همچو اشخاصی را البته اشخاص خبیر مطلع و مطلع بر اوضاع روز، اینها را باید تعیین بکنید.‏‏ 71‏

‏3/ 5/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏خبرگانی که برای رسیدگی به قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب می شوند، باید آشنا به مسائل اسلام و خبره در آن باشند و نیز معتقد به اسلام و متعهد و امین و ملی و مورد اعتماد و بی گرایش به چپ و راست و پرهیزکار باشند. ملت عزیز، سرنوشت خود را به کسی دهید که در مسیر شماست که مسیر اسلام است. در هر شهرستان و حوزه انتخاباتی علمای اعلام و معتمدین محل منتخبین خود را با وحدت کلمه تعیین، و ملت را دعوت به انتخابات آنان کنند و من امیدوارم که ملت شریف از ارشاد علمای اعلام خود بهره مند شده و اسلام و مصالح کشور اسلامی را با این عمل انسانی- اسلامی حفظ نمایند.‏‏ 72‏

‏9/ 5/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏همه ناراحتیها این است. آخوند چطور است، به آخوندش خیلی کار ندارند. اگر آخوند هم مثل خود آنها بود، هیچ کاری به او نداشتند. لکن از آخوند می فهمند که این می خواهد برای اسلام ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 113


‏ ‏

‏کار بکند؛ از این جهت می گویند چرا در مجلس خبرگان همه آخوندند! خوب، برای اینکه یک مملکت اسلامی است، مردم به اینها، به آقا [رأی داده اند و] هر آخوندی که در آنجا نیست.‏

‏آخوندهای منتخبی است که مردم انتخابشان کردند و آوردند آنجا برای اینکه جمهوری اسلامی را می خواهند درست بکنند. بله، اگر می خواستند یک جمهوری مثلًا غربی درست بکنند، آن وقت یک افراد دیگری [بود]. آن وقت اصلش آخوند را باید کنار گذاشت.‏

‏اما ما که می خواهیم جمهوری اسلامی و قانون برای جمهوری اسلامی درست کنیم، برویم از اروپا افراد پیدا بکنیم؟ برویم از آنهایی که طرفدار اروپا و طرفدار غرب هستند، طرفدار کمونیستها هستند از آنها یک افرادی پیدا بکنیم؟ آقایان بروند آنها را پیدا بکنند که ناراحت نشوند این آقایان! خوب، آقایان هم اگر پیدا می کردند و معرفی می کردند و ملت می فهمید که این برخلاف مسیر اسلام است، از آقایان هم انصراف پیدا می کردند. با آقایان، عقد اخوتی مردم نبستند.‏

‏مردم به عنوان اینکه اینها اسلامی هستند و معرف اسلام هستند همه ما اینطوری هستیم. به عنوان اینکه ما یک آدمی هستیم خدمتگزار اسلام هستیم مردم ما را می پذیرند؛ والّا چشم و ابروی سیاهی که ما نداریم که مردم برای خاطر او ما را بپذیرند.‏

‏اینها می دانند که ماها خدمتگزار هستیم به آنها و خدمتگزارها را به آنها علاقه دارند.‏‏ 73‏

‏23/ 6/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏اگر خدای نخواسته در این مسأله غفلت بکنید، یا روحانیین غفلت ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 114


‏ ‏

‏بکنند، یا خطبا غفلت بکنند، یا فضلا غفلت بکنند، یا دانشگاهیهای متعهد غفلت بکنند، یا بازاریها غفلت بکنند، یا کشاورزان و کارگران غفلت بکنند، و یک اشخاصی که برخلاف مسیر ملت است، برخلاف مسیر اسلام است پیدا بشود، ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد؛ و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود. باید با تمام قوا با تمام قدرت غفلت نکنید از این معنا؛ و علمای بلاد غفلت نکنند از این امر؛ اهل منبر غفلت نکنند؛ فضلایی که در اطراف هستند، اهل علمی که در اطراف هستند، دانشگاهیها، دانشجوها، همه غفلت از این نکنند.‏

‏که یک افرادی که باید سرنوشت یک شهر را شما می خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را به یک عدّه می خواهید بدهید، باید یک کسی باشد که هم سررشته داشته باشد از امور؛ و هم امین و معتقد به نهضت باشد.‏‏ 74‏

‏12/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏روزی است امروز که باید هم علمای اسلام و هم مردم متفکر و هم همه طبقات درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادی که انتخاب می کنند افرادی که شناسایی از قبل داشته باشند. هرکس در هر شهری هست افرادی را از سابق می شناسد، در زمان رژیم افرادی را می شناسد؛ می داند که اینها اهل توطئه نبودند؛ اسلامی بودند، و روشن بودند در امور اسلامی؛ و خائن نبودند؛ چپگرا نبودند؛ راستگرا نبودند؛ به صراط مستقیم اسلامی بودند. هرکس در هر شهری هست افراد را می شناسد. از افرادی که درست نشناسید که اینها چه مردمی هستند، چه اشخاص بازاری و چه ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 115


‏ ‏

‏اشخاص اداری و چه اشخاص روحانی، هیچ فرقی نمی کند باید بشناسید که این آدم در این مدتی که زمان طاغوت بود چکاره بود.‏

‏اگر شناختید او را و درست هر کسی در محیط خودش شناسایی کرد اشخاصی را، آن وقت علمایی که آنجا هستند، در بلاد هستند، و اشخاصی که از بازاریها و معتمدین بازار و عرض می کنم، اینها هستند، دانشگاهیها، دانشجوها، این افراد را معرفی کنند به مردم.‏

‏افراد باید اولًا مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنفهای دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند]. و البته آنهایی که غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه داری برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت. اگر مسلمان باشد و متعهد باشد، آن برای ملت دلسوز است؛ خیانتکار نیست؛ با امانت کارش را انجام می دهد؛ هر کاری بخواهد برای آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افراد آن شهر، به مصلحت خود آن شهر، به مصلحت اسلام عمل می کند.‏‏ 75‏

‏12/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏خوشوقتم که امروز با دو دسته از ورزشکارها و پهلوانها مواجه ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 116


‏ ‏

‏شدم. و چون آقایان از شهرهای مختلف هستند، من لازم می دانم که مسأله ای که الآن محل ابتلای ماست به آقایان بگویم، که در شهرهای خودشان که رفتند تبلیغ کنند، به برادران خودشان بگویند. و آن مسأله شوراهای شهر است. این شوراها باید باشد در شهرها، بعد هم در سایر نقاط- ان شاءالله- تأسیس بشود. و سرنوشت هر شهرستانی، هر شهری- که آن شوراها در آن هست- با خود این شوراهاست، که از طرف مردم تعیین می شوند افرادش.‏

‏آن چیزی که الآن لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهای ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای شوراها تعیین می کنند صفات خاصی را داشته باشند. اول: اینکه مؤمن باشند؛ مؤمن به این نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی باشند، و شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند؛ تا اینکه کارهایی که می کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد. اگر خدای نخواسته در این امر کوتاهی بشود و شیاطینی که دوره می افتند و می خواهند افرادی را جا بزنند به مردم، آن افراد منحرف یک وقتی تعیین بشوند برای شوراهای شهر، این برای خود شهر خطر دارد؛ برای کشور خطر دارد؛ برای اسلام خطر دارد.‏

‏از این جهت، یک مسئولیتی الآن گردن همه ملت هست- که شما هم از همان ملت هستید و بحمدالله پهلوانهای ملت هستید، و بعدها هم پهلوانتر می شوید- این مسئولیت بزرگ هست، که ما الآن در یک وقتی واقع هستیم که بسیاری از ریشه های رژیم فاسد سابق در بین مردم هستند، و ممکن است که خودشان را با ظاهرسازی جا بزنند. باید شناسایی بشوند در هر شهرستانی که ده، پانزده نفر‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 117


‏ ‏

‏مثلًا- حالا آن عددی که باید تعیین بکنند در آنجا- باید انتخاب بشود، باید این شناسایی بشود. در بین روحانیون یک نفر هست، خوب، هر کسی در شهرش می داند که کدام روحانی کسی است که صلاحیت دارد برای این کار؛ دلسوز برای ملت است. و از کسبه مثلًا، از اصناف، از تُجّار، از کارگرها، از کشاورزها، سابقه اش را باید درست مردم بدانند که این در زمان طاغوت چه کاره بوده است، و سوابقش- سوابق خانوادگی اش- چه طور بوده است. اگر چنانچه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئولند پیش خدا. اگر فردا یک گرفتاری برای ملت به واسطه اینها پیش بیاید، ماها که می خواهیم تعیین کنیم افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است.‏

‏امروز وجاهت اسلام در خطر ممکن است باشد. اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلام مُقدَّرات یک شهری را در دست بگیرند و بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر اینکه برای خود آن شهر مُضرّ است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می دهد. و آنهایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند اینها می خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هرچه می توانند کار را از اسلام جدا کنند؛ مطالب را از اسلام جدا کنند. و شما و ما می خواهیم که هرچه کار می شود اسلامی باشد.‏‏ 76‏

‏17/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من امیدوارم که آقایان، در هر جا و در هر محلی هستند، راجع به این مسائلی که الآن پیش است، مِنْ جمله قضیه این شوراها، جدیت کنند که مبادا یک افراد فاسدی در این شوراها پیدا بشود.‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 118


‏ ‏

‏برای اینکه این شوراها تمام مقدرات یک شهرستان دست آنهاست. و اگر خدای نخواسته یک اشخاص فاسد در این شوراها پیدا بشود، ممکن است که شهرستان را، بلکه ایران، بلکه اسلام را به فساد بکشند. باید درست متوجه باشید اشخاصی را که انتخاب می کنید سوابقشان را مطالعه کنید، بدانید. خوب، هر شهری می داند که افراد معتمد، افراد صحیح، کی ها هستند. در یک شهر، ده- پانزده [نفر از] افرادی که شناسا باشند، از هر تیپی که هستند؛ از هر جمعیتی که هستند، شناسایی کامل: در زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ سوابق خانوادگیشان چه هست؛ عقایدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه هست. در هر شهری باید یک همچو اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامی، به جمهوری اسلامی، و منحرف نبودن به یکی از این مکتبهای فاسد را انتخاب کنند، تا ان شاءالله مقدرات شهرتان را در دست بگیرند، و کارها را موافق صلاح ملت و صلاح شهرستان خودتان ان شاءالله اجرا بکنید.‏‏ 77‏

‏18/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏و باید ملت متوجه باشد که من چون بنای دخالت ندارم، متوجه باشند خودشان که اشخاصی که صحیحند، اشخاصی که متدینند، اشخاصی که ملی هستند، اشخاصی که چپ و راستی نیستند، از افراد، اینها را تعیین بکنند. در رئیس جمهور همین طور و در وکلاشان هم همین طور.‏‏ 78‏

‏17/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 119


‏ ‏

‏خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاص که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک سال شاهد آن است، و اکنون برای راه پیدا کردن به مجلس و برای کارشکنی و جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی، خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا می زنند، در قشری از ملت و جوانان پاکدل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب، با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند.‏

‏امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند، و از تمایلات چپ و راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند.‏

‏باید ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلامی، خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم است. از خداوند تعالی خواهانم که پشت و پناه شما ملت عزیز باشد و در موارد لغزش، دستگیر همگان باشد.‏‏ 79‏

‏21/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست ملت است. و اگر مسامحه کنند در این امر، اهمال کنند، نروند و رأی ندهند، مسئولیت متوجه خود آنهاست عیناً. و اگر بروند و در تشخیص مسامحه کنند و اشخاص متعهد مسلم، کسانی که برای کشور و برای اهالی کشور ارج قائل هستند، کسانی که نمی خواهند زمام امور کشور ما به دست چپ بیفتد یا به ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 120


‏ ‏

‏دست راست بیفتد، این اشخاص را چنانچه تعیین کنند، به تکلیف خودشان عمل کرده اند. و چنانچه مسامحه در این امر کنند و آنها پیش ببرند، آنهایی که می خواهند ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و ما را اسیر کنند در دست قدرتهای بزرگ، اگر آنها پیش ببرند و شما ساکت باشید، تمام مسئولیت متوجه شماست.‏

‏... امروز روزی است که آنهایی که از اول تا حالا مخالف با جمهوری اسلامی بودند، مخالف با اسلام بودند، اسلام را مخالف مقاصد خودشان می دیدند، آنها به دست و پا افتاده اند و دارند تبلیغات می کنند. اگر مؤمنین کنار بروند، آنهایی که متعهد به اسلام هستند کنار بروند و اینها بیایند و قبضه کنند، مثل صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصی که متعهد بودند، و قبضه کردند مشروطه را آنهایی که متعهد به اسلام نبودند. اسلام را به آنجا کشاندند که همه دیدید.‏

‏اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان، مؤمنین آمده بودند، روشنفکرهای متعهد آمده بودند و مسلمانهای متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را، و نگذاشته بودند که دیگران بیایند مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمی رسیدیم. ما مملکتمان خراب نمی شد. ما عزتمان از بین نمی رفت ...‏

‏امروز همه باید با هم پای صندوقها برویم، و همه با هم اشخاص متعهد مسْلم، کسانی که نه گرایش چپ دارند، نه گرایش راست دارند، نه ما را می خواهند به آنها بفروشند، نه ما را می خواهند به آن طرف بفروشند، این اشخاص را تعیین کنید تا سرنوشت شما و سرنوشت اسلام، سرنوشت صحیح باشد.‏‏ 80‏

‏22/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 121


‏ ‏

‏باید آقایانی که در شورا هستند، با شناسایی تمام از سوابق آنها و از کارهایی که بعد از انقلاب متعهد بودند و در ضمن انقلاب- و مهم این است که قبل از انقلاب چه جور بودند- بررسی بشود به اینکه اینها مردمی هستند که به انقلاب عقیده دارند، متعهد به اسلام هستند و برای خدمت به این توده های مستضعف، که همیشه محروم بودند، آمده اند خدمت کنند.‏‏ 81‏

‏13/ 8/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏وقتی که ملاحظه مجلس را می کنیم، ملاحظه شورای نگهبان را می کنیم، ملاحظه دولت را می کنیم، ملاحظه قوه قضائیه را می کنیم، وقتی همه این را ما ملاحظه می کنیم اینها مورد تشکر است که یک دسته ای از همین مردم، نه آن بالانشینها و کاخ نشینها، از همین مردم متعارف خودمان، متصدی شدند و دارند زحمت می کشند برای این ملت.‏‏ 82‏

‏1/ 1/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏مردم را توجه بدهید به اینکه شما می خواهید اسلام را حفظ کنید، باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند.‏‏ 83‏

‏13/ 7/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 122


‏ ‏

‏انتخابات آینده از اهم اموری است که مسئولیت آن با همه ماست.‏

‏و توجه دارید که دشمنان اسلام در نظر دارند کاری بکنند که انتخابات درست صورت نگیرد و از دست مسلمانها و متعهدین خارج شود. ولی شما باید تمام قدرتتان را صرف کنید که به خوبی انجام شود. انتخابات یک محکی هم برای خودتان است که ببینید آیا می خواهید انتخاب اصلح بکنید برای خودتان، یا برای اسلام؟‏

‏اگر برای خودتان باشد، شیطانی است. و اما اگر انتخاب اصلح برای مسلمان هاست، «کی و از کجاست» مطرح نیست، از هر گروهی باشد، حزب باشد یا غیرحزب، نه حزب اسباب این می شود که غیرآن فاسد، و نه صددرصد حزبی بودن باعث صلاح آنهاست. و انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد؛ و همه چیز را بفهمد، چون در مجلس، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد، و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسلام است، یا برای صلاح خودتان.‏

‏امیدوارم که تا آخر هم اینطور باشد، و هر روز و هر دوره انتخابات بهتر انجام شود. بنابراین، باید تمام قدرتمان را جمع کنیم که بازیگرها دوباره پیدا نشوند. و آقایان ائمه جمعه علاوه بر اینکه با هم سمینار دارند، با سایر علمای بلاد تهران و قم در ارتباط باشند که انتخابات خوب باشد. و این مسأله، مسأله شخصی نیست، بلکه برای اسلام و از امور مهمه است. و امروز عمده مسئولیتها به عهده شماست، و کسی نباید کنار برود و شانه خالی ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123


‏ ‏

‏کند. با دولت همکاری و همراهی کنید، و استاندارها را تقویت نمایید، منافقین هر چه می خواهند بگویند. امیدوارم موفق و مؤید باشید و همه امور به طور شایسته درست بشود.‏‏ 84‏

‏4/ 8/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏باید انسان توجه کند به اینکه آیا من که می خواهم یک کسی را انتخاب کنم، اگر این کس یک نفر دیگری از او بهتر بود لکن ارتباطی با من نداشت بلکه با من هم دلخوری داشت، آیا او را کاندیدا می کردم؟ اگر او را هم کاندیدا می کرد معلوم می شود که این برای خدا دارد کار می کند، کار به خودش ندارد. و اگر این طور نشد بداند که مسأله، مسأله شیطانی است نه مسأله خدایی.‏‏ 85‏

‏11/ 11/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏این طور نیست که بتوانیم اختلافات آرا را رفع کنیم. اختلافات آرا هست و باید هم باشد. اما آن چیزی که لازم است این است که به مردم، به دستجات مختلف، به همه ائمه جمعه، ائمه جماعات، روحانیون سراسر کشور و سایر قشرها این معنا توصیه بشود که در سر یک چیزهایی که مربوط به نفسانیت است نزاع نکنند. آن طور نیست که بعضی نزاعها مربوط به اسلام باشد، به خدا باشد. برای خدا انسان نمی شود اهانت کند به مؤمن، برای خدا انسان نمی شود که کشف ستر مؤمن بکند، اینها همه برای این است که نفسیت انسان این جوری است.‏‏ 86‏

‏11/ 4/ 66‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 124


‏ ‏

‏علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، و الّا کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده اید و نموده ایم. چه هیچ علاجی بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست برطبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیلکرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.‏

‏و باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید؛ و مشکلاتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛ که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد، یا با شایستگی ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125


‏ ‏

‏رفع خواهد شد. و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح بالای از اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می کند.‏‏ 87‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 126

  • ( 1). منظور کج روها و کج اندیشها می باشد.
  • ( 1). اصل: دارد.
  • ( 2). اصل: باشد.