فصل اول: کلیات
تبلیغات انتخاباتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تبلیغات انتخاباتی

فصل اول: کلیات

تبلیغات انتخاباتی

‏تبلیغات انتخاباتى ‏

‏ ‏

‏هیچ سابقه ندارد در دنیا- هر جا شما بگردید- مردم به این شور و شعف براى رأى دادن بروند. اینقدر تبلیغات مى کنند این رؤساى جمهور، وقتى که مى خواهند ... [انتخاب ] بشوند؛ اینقدر خرج مى کنند، اینقدر تبلیغات مى کنند، از یک ماه دو ماه قبل پولهاى گزاف خرج مى کنند و تبلیغات زیاد- راست و دروغ- تا اینکه یک عده مردم را جمع کنند و رأى بدهند. اینجا این مسائل نبود. مسأله، اسلام بود، و مردم روى عقاید اسلامى خودشان با آن شور و شعف رفتند و رأى دادند. از سى و پنج میلیون جمعیت، بیست میلیون بیشتر رأى موافق دادند.‏‏ 88‏

‏23/ 2/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامى- انسانى را در تبلیغ براى کاندیداى خود مراعات؛ و از هر‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 126


‏ ‏

‏گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند، که براى پیشبرد مقصود، ولو اسلامى باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه هاى غیر اسلامى است.‏

‏اینجانب بنا ندارم از کسى تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسى را رد کنم. و از تمام احزاب و گروهها و افراد مى خواهم از نسبت دادن کاندیداى خود به من که از آن استفاده تأیید و یا تعیین و یا رد شود، خوددارى کنند. من بسیار مایل هستم که گروههایى که متعهد و معتقد به جمهورى اسلامى و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتى کمال آرامش را در تبلیغ کاندیداهاشان رعایت نمایند، و نسبت به یکدیگر تفاهم و صمیمیت و اخوت اسلامى داشته باشند، و از تفرقه و کدورت شدیداً احتراز کنند که تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را کامیاب مى کند و موجب تبلیغات سوء مى شود.‏‏ 89‏

‏14/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏به اطلاع هموطنان عزیز برسانید که: عکس اینجانب دلیل بر تأیید کسى نبوده؛ چنانچه دلیل بر عدم تأیید هم نمى باشد.‏‏ 90‏

‏26/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من از همه قشرها، از همه ملت مى خواهم که آداب اسلامى خودشان را نسبت به همه امور، خصوصاً در انتخابات حفظ کنند.‏

‏و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتى عبارت از این است که به ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 127


‏ ‏

‏دیگران بد بگویند و کارشکنى بکنند. البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد، لکن توجه داشته باشند که همان طور که در انتخاب رئیس جمهور، به آن سلامت و به آن آرامش و به آن خوبى گذشت- که نمونه بود در ایران- من امید آن دارم که در این انتخابات هم به همان طور بگذرد. و همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم. در یک مقصد باشید. و خداوند را شاهد بدانید، و ناظر بدانید، و نهضت را لکه دار نکنید.‏‏ 91‏

‏23/ 11/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏لازم است مطلبى را که گاهى شنیده مى شود که براى تبلیغات انتخاباتى بعضى از کاندیداها- خداى نخواسته- بعضى دیگر را تضعیف یا توهین مى کنند، در رابطه با آن تذکر دهم که، امروز این نحو مخالفتها خصوصاً از چنین کاندیداهایى، براى اسلام و جمهورى اسلامى فاجعه آمیز است. اگر فرضاً کسى در دیگرى مناقشه دارد، ابراز آن و اظهار در بین مردم هیچ مجوزى ندارد، و حیثیت و آبروى مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است، و هتک مؤمن، چه رسد به مؤمن عالِم، از بزرگترین گناهان است و موجب سلب عدالت است. امید است ان شاءالله چنین مطلبى نباشد، و اگر غفلتاً اتفاق افتاده است تکرار نشود.‏‏ 92‏

‏16/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏چند وقت دیگر هم انتخابات شروع مى شود. از قرارى که من ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 128


‏ ‏

‏شنیدم به طور حاد دارند اشخاص عمل مى کنند. اشخاصى هستند که به جمهورى اسلامى هیچ اعتقاد ندارند، لکن براى خاطر شکستن جمهورى اسلامى در تبلیغات انتخاباتى مى خواهند شرکت کنند، نه از باب اینکه مى خواهند وکیل بشوند، از باب اینکه مى خواهند شکست بدهند جمهورى اسلامى را. اشخاصى هستند که به وسوسه، اشخاص مؤمن را وادار مى کنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. ممکن است که اگر اشخاص هوشمند تنبّه ندهند و بیدار نشوند، این انتخابات موجب این بشود که دودستگیهاى زیادى ایجاد بشود و این همان مسأله مشروطه است. باید مردم توجه کنند، و خصوصاً روحانیون، روحانیون مبارز تهران، مدرسین محترم قم، روحانیون مشهد، اصفهان، همه جا توجه کنند که مسأله، مسأله مشروطه نشود. مسأله این نشود که یک دسته براى خاطر اینکه یک کاندیدایى دارند، دیگران را بکوبند، آن دسته هم براى همین کاندیداى خودشان، این را بکوبند.‏

‏اگر همه براى خدا هست، با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعى ندارد، لکن مثل مشروطه نشود. آن طور نشود که هر کدام دیگرى را بکوبند و آنى که دشمن ما مى خواهد، خطوط مختلفه را در انتخابات عملى کند. شما همه مى خواهید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کند، همه مى خواهید که این جمهورى اسلامى ادامه پیدا بکند، ادامه این به این است که شما در مواردى که مى بینید که دارند شیاطین نقشه مى کشند و توطئه مى کنند تا شما را به جان هم بیندازند، بنشینید با هم و تفاهم کنید و آنها را مأیوس کنید. امروز دارند تهیه مى بینند مخالفین شما، مخالفین جمهورى اسلامى، که براى انتخابات ایجاد نفاق کنند، و این یک خطرى ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 129


‏ ‏

‏است براى کشور ما.‏

‏اینها با زور نمى توانند کارى انجام بدهند، نه امریکا، نه شوروى، با فشار و زور به یک کشورى که همه با هم هستند نمى توانند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشان در داخل مى توانند ایجاد نفاق کنند و بهانه هم انتخابات.‏‏ 93‏

‏13/ 7/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏اگر احتمال بدهیم که به واسطه تبلیغات انتخاباتى ما اسلام و جمهورى اسلامى در خطر است، باید آنجور تبلیغاتى که خطرناک است، دست از آن برداریم، براى اینکه ضد اسلام است و گاهى با اسم اسلام یا با توهّم اسلامى بودن، یک امورى انجام مى گیرد که بر خلاف اسلام است. در مشروطه هم اینطور بود، یک دسته واقعاً به آنها آن قدر تزریق شده بود که اعتقاد کرده بودند که باید فلان جور را عمل کرد. به آنها تزریق کرده بودند، این سلطنت طلبهاى آن وقت آن قدر تزریق کرده بودند که مردم استبداد را ترویج مى کردند- یعنى یک دسته، یک دسته از اهل منبر هم همین طور- حالا هم همین طور است. ممکن است شیاطین در بین مردم بیفتند و آن قدر تزریق کنند که تکلیف شرعى معیّن کنند برایتان که باید ما مخالفت با فلان مقام، مخالفت با فلان امر بکنیم. بیدار باشید!‏‏ 94‏

‏13/ 7/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏آن کسى که مى خواهد در انتخابات شرکت کند و کاندیدا مى شود،‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 130


‏ ‏

‏آن کسى که کاندیدا مى کند کسى را، آن کسى را که فعالیت انتخاباتى مى کند، آن کسى که تبلیغ مى کند براى خودش یا براى غیر، این آزمایش اش همانجاست. تویى که خودت را کاندیدا انتخابات کردى، قدرت این را دارى که براى کشورت درست خدمت بکنى، و قدرت خودت را بالاتر از دیگران مى دانى؟ تویى که دیگرى را کاندیدا مى کنى، دیگران که غیر از این هستند لایق نمى دانى؟ این را لایقتر و احسن مى دانى؟ تویى که فعالیت مى کنى و تبلیغ مى کنى براى انتخابات، تبلیغ خودت را مى کنى یا تبلیغ براى اسلام مى کنى؟ اگر براى رسیدن به مجلس است، دلت مى خواهد مجلس بروى و مى گویى مجلس یک مقامى است، شما تبلیغ براى خودت مى کنى که همان تبلیغ براى شیطان است. و اگر تبلیغ مى کنى که بروى خدمت بکنى، من چون مى توانم خدمت بکنم چرا کنار باشم، بروم خدمت بکنم، این شخص چون لایق است چرا کنار باشد، بیاید خدمت بکند، اگر این طور باشد این براى خداست. و این گاهى وقتها به خود آدم اشتباه مى شود.‏

‏بسیارى از اوقات هست که انسان خودش در کارهاى خودش اشتباه مى کند. یعنى، انسان چون حب نفس دارد خودش را مى خواهد و همه چیز را هم براى خودش مى خواهد، مگر اینکه به ریاضات این طور نباشد. این چون حب نفس دارد بسیارى از امور که از خودش صادر مى شود یا از کسانى که از خودش هستند، اولاد خودش، برادر خودش، عیال خودش، اینها به نظرش خوب مى آید. و گاهى همین اگر صادر بشود از یک کس دیگرى به نظرش بد مى آید. این براى همین است که، حب نفس اینجا پرده پوشیده است روى واقعیت و نمى تواند انسان تشخیص بدهد. باید انسان توجه کند به اینکه آیا من که مى خواهم یک کسى را انتخاب ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131


‏ ‏

‏کنم، اگر این کس یک نفر دیگرى از او بهتر بود لکن ارتباطى با من نداشت بلکه با من هم دلخورى داشت، آیا او را کاندیدا مى کردم؟‏

‏اگر او را هم کاندیدا مى کرد معلوم مى شود که این براى خدا دارد کار مى کند، کار به خودش ندارد. و اگر این طور نشد بداند که مسأله، مسأله شیطانى است نه مسأله خدایى. و این دقیق است و این از آن امورى است که بر انسان پوشیده مى ماند.‏‏ 95‏

‏11/ 11/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدى حق تحمیل خود یا کاندیداهاى گروه یا گروهها را ندارد.‏

‏هیچ مقامى و حزبى و گروهى و شخصى حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند، یا خداى نخواسته افشاگرى نمایند؛ گرچه همه حق تبلیغات صحیح براى خود یا کاندیداهاى خود یا دیگران را دارند، و هیچ کس نمى تواند جلوگیرى از این حق نماید. و البته لازم است تبلیغات موافق مقررات دولت باشد. و احدى شرعاً نمى تواند به کسى کورکورانه و بدون تحقیق رأى بدهد. و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاصى تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولى رأى دهنده تشخیصش بر خلاف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست، و نزد خداوند مسئولیت دارد. و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فرد یا افرادى را تشخیص دادند و از این تأیید براى رأى دهنده اطمینان حاصل شد، مى تواند به آنها رأى دهد.‏‏ 96‏

‏22/ 11/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132


‏ ‏

‏[بسمه تعالى. بعضیها نقل مى کنند که حضرتعالى اجازه فرموده اید از سهم مبارک امام- علیه السلام- در راه تبلیغات انتخاباتى صرف نمایند، آیا این واقعیت دارد؟ جمعى از مؤمنین ]‏

‏بسمه تعالى ‏

‏این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. در صورتى که کسى خداى ناکرده از سهمین و وجوه شرعیه در اینگونه امور خرج کرده است باید برگرداند.‏‏ 97‏

‏12/ 3/ 63‏

‏ ‏

‏***‏

‏هیچ فرد و گروهى و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعى نمى تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید، و براى غیر حوزه خود، فرد یا افرادى را کاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید. در شرایط کنونى، اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نمى دهم تا از سهم مبارک امام- علیه السلام- و یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومى خرج انتخابات کند. باید مردم را براى شرکت در انتخابات تشویق کرد. ان شاءالله نظرم را در این مورد بعداً اعلام خواهم کرد. روحانیون محترم حوزه هاى انتخاباتى سعى کنند در حوزه خود [با] افراد و گروههاى مسلمان که در انتخابات کاندیدا شده و یا از کاندیداهاى مورد علاقه خود طرفدارى مى کنند چون پدرى مهربان باشند و آنان را با دیده محبت بنگرند.‏‏ 98‏

‏10/ 4/ 66‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 133


‏ ‏

‏نصیحتى است از پدرى پیر به تمامى نامزدهاى مجلس شوراى اسلامى که سعى کنید تبلیغات انتخاباتى شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود؛ و از کارهایى که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیرى گردد. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت، حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامى رعایت نشود، چگونه منتخب، حافظ اسلام مى شود. باید سعى شود تا خداى ناکرده به کسى توهین نگردد؛ و در صورتى که رقیب انتخاباتى به مجلس راه یافت، به دوستى و برادرى، که چیزى شیرینتر از آن نیست، لطمه اى نخورد.‏‏ 99‏

‏11/ 1/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏من احتمال مى دهم که عوامل و دستهاى ناپاکى بخواهند از رقابتهاى انتخاباتى در رسیدن به آرزوهاى خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بى معنا دلها را از یکدیگر جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زیر سؤال برند، که در این شرایط همه آحاد ملت ایران و همه روحانیون و دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه دهند. و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جدّ مواظب نوشته ها و گفته هاى خود باشند.‏‏ 100‏

‏7/ 3/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 134