فصل دوم: انتخابات عام
انتخابات ریاست جمهوری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

انتخابات ریاست جمهوری

فصل دوم: انتخابات عام

انتخابات ریاست جمهوری

‏انتخابات ریاست جمهورى ‏

‏ ‏

‏چیزى که لازم است عرض کنم این است که در این موقع که یک مرحله دیگرى از مراحلى که در کشور ما مى خواهد تحقق پیدا بکند در دست اجراست، و آن تعیین رئیس جمهور است. باید‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 195


‏ ‏

‏توجه داشته باشند آقایان که آن صفتى که در قانون اساسى براى رئیس جمهور تعیین کرده اند مراعات کنند. قانون اساسى را ملاحظه کنند و صفات رئیس جمهور را در آنجا ملاحظه کنند، و کسى که داراى آن صفات بود و او را به آن صفات مى شناسید به او رأى بدهید، و اگر فاقد آن صفات باشد، احتراز کنید از رأى دادن به او. روز سرنوشت سازى است. مى خواهید زمام کشور را به یک کسى بدهید که مؤثر است در مقدرات کشور شما. سهل انگارى نکنید، و به پاى صندوقها بروید، و با هم اجتماع کنید، و کسى که لایق براى این مقام است و داراى آن صفاتى است که سوء سابقه نداشتن، وابستگى به رژیم سابق نداشتن، اینها از امورى است که باید ملاحظه بشود. و آقایان نباید سستى کنند در رفتن. به پاى صندوق بروند. لکن به کسى که این صفات را دارد رأى بدهند.‏‏ 156‏

‏3/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من امیدوارم که اشخاصى که کاندیدا شدند براى ریاست جمهورى شما توجه کنید و کسى که از همه متعهدتر به اسلام، سوابقْ سوابقِ خوب، پیوسته به هیچ طرفى نه شرقى باشد، نه غربى باشد، نه غربزده باشد، نه شرقزده باشد، مسلمان باشد، پیرو احکام اسلام باشد، ملى باشد، دلسوز به ملت باشد، خدمتگزار به ملت باشد، سوابقش خوب باشد، در رژیم سابق هیچگاه وارد نشده باشد و با اجانب پیوند نداشته باشد، از خودتان باشد و براى خودتان. اختیار دست شماست.‏

‏من بنا ندارم که کسى را تعیین کنم. ما همین اوصاف ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 196


‏ ‏

‏رئیس جمهور را و اوصاف وکلایى که بعد مى خواهید ان شاءالله تعیین کنید باید بگوییم و شما خودتان انتخاب کنید و از تفرقه و تفرق پرهیز کنید. اشخاص را هم ملاحظه سوابقشان را بکنید که قبل از انقلاب چه بوده اند، در حال انقلاب چه بوده اند، و بعد از پیروزى نسبى چه کردند و چه بودند. و پس از اینکه همه اوصافش را به دست آوردید و او را شخصى دانستید که لیاقت دارد براى یک همچو مسندى و مى تواند این مملکت را به طورى که خدا مى خواهد اداره کند تا آن حدودى که در اختیار اوست، و شخصى است که تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلام دارد، در مقابل قانون اساسى خاضع است و اصل صد و دهم ظاهراً که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است نسبت به آن، یک همچو شخصى را شماها خودتان انتخاب کنید و گروههاى مردم را هم وادار کنید که یک همچو شخصى را انتخاب کنند و از تفرقه بپرهیزند.‏‏ 157‏

‏9/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏توطئه ها یک قسم زیادش به وسیله آنهایى که وابسته به آن قدرتهاى بزرگ، وابستگى به قدرتهاى بزرگ دارند، یک مقدار زیادش صرف مى شود فعالیتها در اینکه، نگذارند جمهورى اسلامى پیدا بشود. نگذارند یک رئیس جمهور متعهد و مسلمان و دلسوز براى ملت، غیر وابسته به شرق و غرب پیدا بشود.‏‏ 158‏

‏11/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 197


‏ ‏

‏احتمال این است که یک رئیس جمهور، یک وقتى آنها که در صددند، و اشخاص منحرف درصددند که یک منحرفى را- مثلًا فرض کنید- تعیین کنند و جا بزنند، یک منحرفى که شاید در طول مدت حیاتش هم خودش را ملى جا زده، چنانچه دیدید مثل بختیار که در جبهه ملى و- نمى دانم- از طرفدارهاى دکتر مصدق، و اینها ده- بیست سال اینجا این را حفظش کردند و [با چهره ] ملى، بعد هم دیدید چه جنایتکارى از کار درآمد و الآن هم مشغول هست. یک آدمى که به امریکا [پیشنهاد] مى کند که دخالت نظامى مثلًا بکن ... آدمى که مى گوید ملى، خودش را ملى حساب مى کند آن وقت تأکید مى کند که امریکا این کار را بکند. اینها دارند، یک همچو اشخاصى [را] ذخیره دارند. ممکن است یک اشخاصى خودشان را، اگر ما غفلت بکنیم جا بزنند و یک مقامى را بگیرند.‏‏ 159‏

‏15/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏به زن و مرد و آن کسى که به حد رأى دادن قانونى رسیده واجب است این مسأله که در پاى صندوقهاى تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رأى بدهند. چنانچه سستى بکنید، کسانى که مى خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ما یک سیلى خوردیم از اشتباه، ما همه این نابسامانیهایى که الآن داریم براى اینکه اشتباه کردیم، نباید اشتباه تکرار بشود. دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبى، اسلامى، در خط اسلام، براى ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 198


‏ ‏

‏ریاست جمهور انتخاب کنید. همه گروهها و همه جمعیتها، همه علماى بلاد و همه مردم بلاد باید در این امر حیاتى که اگر اشتباه باز بکنیم، باز بعد از چندى باید یک عزلى پیش بیاید و دوباره از سرگرفتار بشود، باز اشتباه نکنیم.‏‏ 160‏

‏11/ 4/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏اکنون که با از دست دادن سربازى گرانقدر و رئیس جمهورى خدمتگزار و متعهد چون شهید رجایى ‏‎[1]‎‏- که خدایش رحمت فرماید- براى تعیین رئیس جمهور به پاى صندوقهاى رأى خواهیم رفت، لازم است ملت عزیز، رشد و استقامت و پایدارى خود را در پیشگاه خالق و صاحب اسلام و در نزد جهانیان و در پیش چشمان حیرت زده دشمنان و بدخواهان اسلام که شما را با تهمتهاى گوناگون هدف قرار داده و وفادارى شما عزیزان متعهد به جمهورى اسلامى را مورد سؤال و تردید انگاشته اند ثابت و با شور هر چه بیشتر، یکپارچه در این امرى که حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و ملت شریف بسته به آن است به سوى صندوقهاى رأى چون موجى خروشان و دریایى مواج، با صفوفى فشرده رفته رأى خود را به شخصى که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامى مستضعفان و داراى بصیرت در امر دین و دنیا و منزّه از گرایش به شرق و غرب و مکتبهاى انحرافى و داراى دید سیاسى است، بدهید. امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهور نه فقط یک وظیفه اجتماعى و ملى ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 199


‏ ‏

‏است، بلکه یک وظیفه شرعى اسلامى والهى است که شکست در آن، شکست جمهورى اسلامى است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرایض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان بزرگ است.‏

‏برادران و خواهران با هوشیارى بسیار و دید اسلامى سیاسى با مسائل برخورد کنید و از وسوسه منحرفان و مخالفان اسلام و وابستگان به سیاست اجانب اجتناب نمایید که اینان با هر وسیله مى خواهند‏‎[2]‎‏ پایه هاى جمهورى اسلامى را متزلزل کنند، و به خیال رسیدن به مقاصد خودشان، از هر فرصتى بهره بردارى نمایند و نگذارند که شما در این امر حیاتى که شخصیت خود و کشورتان بسته به آن است شرکت کنید.‏

‏اینجانب از علماى معظم و ائمه جمعه و جماعات محترم و خطبا و گویندگان متعهد در سراسر کشور تقاضا دارم که مردم شریف را از اهمیت این موضوع حیاتى و سرنوشت ساز مطلع و آنان را به تکلیف شرعى خود ارشاد فرمایند. از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اساتید محترم و معلمان و دانشمندان کشور تقاضا دارم که در هر مسلک و گروهى هستند، به یک مطلب مهم توجه نمایند که اگر خداى نخواسته جمهورى اسلامى، این دسترنج توده هاى عظیم رنج کشیده و ستمدیده، شکست بخورد، هرگز گمان نکنند که به جاى آن یک رژیم متعهدتر و غمخوارتر و ملى تر و اسلامى تر روى کار مى آید؛ و به یقین بدانند که یک رژیم صد درصد غربى امریکایى یا شرقى کمونیستى به دست یکى از دو ابرقدرت، جایگزین آن مى گردد، اگر چه با صورت ملى و اسلامى. پس در این صورت، کارشکنى یا بى تفاوتى در این امر،‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 200


‏ ‏

‏نزدیک کردن کشور است به سوى دو قطب جهانخوار و به هدر دادن خونهاى جوانان و زحمتهاى طاقت فرساى ملت. و از انجمنهاى اسلامى در سطح کشور مى خواهم که در هر محلى که هستند، کسانى را که با آنان تماس دارند به اهمیت این امر آشنا نمایند. امید است خداوند متعال، امت اسلامى را موفق فرماید که براى پیشرفت مقاصد اسلامى هر چه بیشتر کوشش نمایند و توفیق خدمت به همه ما مرحمت فرماید.‏‏ 161‏

‏2/ 7/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏گرچه دست جنایتکاران و منافقان، رئیس جمهور متعهد و مؤمنى را از ملت مجاهد ایران گرفت و یکى از خدمتگزاران صدیق را به شهادت رساند و ملت عزیز را از خدمت او، و او را از خدمت به ملت محروم کرد و گمان کرد که با ترور اشخاص، ملت بپاخاسته از تصمیم خود عقب مى نشیند و در خدمت به اسلام بزرگ سستى مى ورزد و در نتیجه راه براى قدرتهاى چپاولگر باز مى شود، ولى شرکت بى سابقه مردم کشور، امید بدخواهان را مبدل به یأس و طمع آزمندان را براى همیشه برید.‏

‏امریکا و تروریستهاى وابسته و پیوسته به آن با تبلیغات خود ملت شریف ایران و ارتش وفادار به اسلام را از هدف بزرگ اسلامى شان منحرف معرفى مى نمایند، و وسایل ارتباط جمعى غرب، خصوصاً امریکا و صهیونیزم براى جهانخواران ومزدورانشان کاخهاى سفید خیالى ساخته تا با شکست ایران در انتخابات، به سوى ایران، مهد شیرزنان و شیرمردان، هجوم آورده و با محو اسلام، حکومت سلطنتى یا جمهورى دموکراتیک خلق ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201


‏ ‏

‏برقرار و کشور را تا ابد مورد چپاول قدرتمندان خصوصاً امریکا قرار دهند. ولى شرکت عمومى ملت شجاع و متعهد در انتخابات و پیروزیهاى پى در پى قواى مسلح در جنوب و غرب و حضور مداوم ملت در سرتاسر کشور از طرفى، و از طرف دیگر سرکوبى اشرار وطن فروش در داخل و پشت جبهه و به انزوا کشیدن ملى گرایانِ پیوسته به امریکا، کاخهاى تخیلى آنان را فروریخت.‏

‏خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومى را براى انتخاب رئیس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالِم به دین و سیاست هدایت فرمود که امید است با حُسن تدبیر و کمک قواى سه گانه و پشتیبانى ملت بزرگ، مشکلات یکى پس از دیگرى رفع و احکام مقدس اسلام به طور دلخواه در سطح کشور اجرا گردد.‏

‏اینجانب به پیروى از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقاى سید على خامنه اى- ایّده الله تعالى- رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم. و رأى ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به اینکه ایشان به همان نحو که تا کنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف، و به حکم قرآن کریم ‏‏ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ ‏‎[3]‎‏ بوده اند از این پس نیز به همان تعهد باقى باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند، که ان شاءالله نمى نمایند. و در این موقع خطیر که بدخواهان خارج و داخل و بلندگوهاى ابرقدرتها خصوصاً امریکاى جنایتکار با هر وسیله مى خواهند ملت و دولت و مجلس و دادگاههاى ایران را متهم کنند و به گمان ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202


‏ ‏

‏فاسد خود تزلزلى در ارکان جمهورى اسلامى ایجاد نمایند، لازم است رئیس جمهور با کمک همه ارگانهاى جمهورى اسلامى و با تشریک مساعى یکدیگر جریانات امور را به طورى هماهنگ و موافق اسلام کنند که بهانه را از دست بدخواهان بگیرند؛ گرچه بسیارى از آنان با احکام اسلام و حدود و تعزیرات آن موافقت ندارند.‏

‏آقاى رئیس جمهور و سایر دست اندرکاران و دولتمردان در جمهورى اسلامى باید بدانند که ملت شریف ایران بر همه آنان محبت و منت دارند، چراکه این ملت فداکار است که در اول انقلاب با نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت فرسا پیروزى را به دست آورد و همه را از زندانها و تبعیدها و انزواها و اختناقها نجات داد و حکومت را از ستمگران بازستاند و به آنان تحویل داد.‏

‏و همین ملت است که از اول پیروزى تاکنون در صحنه بوده و از کشور و ارتش و سپاه و سایر قواى مسلح و دولت و مجلس و شورایعالى قضایى و دادگاهها پشتیبانى نموده، و با کمک و همت همین ملت، دشمنان داخل و خارج را سرکوب و حزب الله را به جاى احزاب و گروههاى شیطان نشاند. و هم اینانند که با شوق و شعف به آقاى رئیس جمهور بیش از شانزده میلیون رأى دادند و بر کرسى ریاست جمهورى نشاندند؛ و هم اینانند که به خواست خداوند تعالى قادرند کشور را حفظ و از شرّ شیاطین نجات دهند؛ و اینانند که بر همه ماها و شماها حق دارند و همه مى بایست دیْن خود را به آنان ادا کنیم و در خدمت ملت خصوصاً مستضعفین که سنگینى این جمهورى به دوش آنان بوده و بدون کوچکترین توقعى در خدمت اسلامند، با جان و دل کوشا باشیم. و مادام که همه ما و شما در خدمت مردم هستیم آسیبى به جمهورى اسلامى ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 203


‏ ‏

‏وارد نمى شود و ملت بزرگ و بیدار و در صحنه جواب همه یاوه سرایان و زورگویان را مى دهد.‏‏ 162‏

‏17/ 7/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204

  • ( 1). شهید محمدعلى رجایى، دومین رئیس جمهورى اسلامى ایران، در تاریخ هشتم شهریور ماه 1360 بر اثرانفجار بمبى که تروریستهاى منافق( گروهک به اصطلاح مجاهدین خلق ایران) در محل کار او منفجر ساختند، به همراه نخست وزیر، شهید دکتر محمدجواد باهنر، به شهادت رسید.
  • ( 1). اصل: مى خواهد.
  • ( 1). بخشى از آیه 29 سوره فتح اشاره دارد به اینکه پیامبر و یارانش بر کافران سختگیر و با هم مهربانند.