فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن
شورای نگهبان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شورای نگهبان

فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن

شورای نگهبان

‏شوراى نگهبان ‏

‏ ‏

‏از حضرات فقهاى نگهبان تقاضا مى شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروههاى انحرافى را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانى از اسلام و احکام مترقى آن نمایند، و خدمت خود را با قدرت تمام در پیشگاه خداوند متعال و ولى مطلق او حضرت ولى الله اعظم امام عصر- عجل الله تعالى فرجه الشریف- عرضه دارند.‏‏ 163‏

‏7/ 3/ 59‏

‏ ‏

‏***‏

‏شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسى نمایید که صددرصد اسلامى باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده اى که مى خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقى هستند، [ندهید] قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولًا آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم.‏

‏اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207


‏ ‏

‏دیدید که همه آنها حرفى مى زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل مى کردند؛ مثلًا موسى در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقى داشت؟ بحمدالله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولى شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقى ندهید. خدا ان شاءالله با ماست. اگر عملمان براى خدا باشد، خدا ما را موفق مى کند.‏‏ 164‏

‏30/ 4/ 59‏

‏ ‏

‏***‏

‏شوراى نگهبان، این فقهایى که در آنجا هستند تمامشان را من از نزدیک سالهاى طولانى مى شناسم، که باید بگویم اینها را من بزرگ کرده ام.‏‏ 165‏

‏10/ 11/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏از تحمل زحمات و رنجهاى شما تشکر مى کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه مى دانید تا کسى کارى انجام ندهد کسى به او توهین نمى کند. توهین براى کسانى است که مى خواهند زنده باشند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کارى نداشته باشیم که چه کسى از این کارى که براى خدا مى کنیم خوشش مى آید و یا چه کسى بدش مى آید. من در تمام مواقعى که مقتضى بوده است، مجلس و شوراى نگهبان را تأیید کرده ام. ما‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 208


‏ ‏

‏باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا یک کشور اسلامى درست کنیم.‏‏ 166‏

‏28/ 2/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏آنچه مهم است این است که مامى خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلًا اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده ایم. و عدول در بین فقها از فتوایى به فتواى دیگر درست همین معنا را دارد. وقتى فقیهى از فتواى خود برمى گردد یعنى من در این مسأله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار مى کنم. فقهاى شوراى نگهبان و اعضاى شورایعالى قضایى هم باید این طور باشند که اگر در مسأله اى اشتباه کردند صریحاً بگویند اشتباه کردیم و حرف خود را پس بگیرند، ما که معصوم نیستیم ....‏

‏... شوراى نگهبان بدون ملاحظه از هیچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند. احکام اولیه باید جارى شود و آن روز هم که اضطرارى پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداست را باید جارى نمایند. باید بنیان از امروز محکم شود.‏‏ 167‏

‏20/ 9/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏چنانچه مشاهده مى شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى که نظریه شوراى محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى حوزه ها موافق میل شان نبوده است دست به شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان- ایدهم الله ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 209


‏ ‏

‏تعالى- را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خداى ناکرده توهین مى نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازیها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالى چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بى توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد.‏

‏معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول بافقهاى ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.‏

‏من به این آقایان هشدار مى دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصى مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشیم.‏

‏در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنائى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شوراى نگهبان تذکر مى دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید.‏‏ 168‏

‏25/ 2/ 63‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 210


‏ ‏

‏من با نهاد شوراى نگهبان صددرصد موافقم و عقیده ام هست که باید قوى و همیشگى باشد، ولى حفظ شورا مقدارى به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتى باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار مى کنند.‏

‏امریکا براى پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. شما باید طورى فکر کنید که این شورا براى همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتى باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده اید. اینکه شما یکى و مجلس یکى، شما یکى و دولت یکى، ضرر مى زند. شما روى مواضع اسلام قاطع بایستید، ولى به صورتى نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت مى کنید.‏

‏صحبتهاى شما باید به صورتى باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونى خودتان عمل مى کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونى وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهى ملاحظه مى کنید که مصالح اسلامى اقتضا مى کند که به عناوین ثانوى عمل کنید. به آن عمل کنید گاهى مى بینید که باید نخست وزیر در کارى دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا مى کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگرى بر نمى آید. شما باید سعى کنید که نگویند مى خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتى در مسائل اجرایى. البته خود این مسائل را مى دانید و عمل مى کنید، ولى من تذکر مى دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوى یکدیگر بایستید، اسباب این مى شود که شوراى نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود. و آن کسانى که علمایى را که ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211


‏ ‏

‏قبلًا کار شوراى نگهبان را مى کردند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم.‏‏ 169‏

‏11/ 6/ 63‏

‏ ‏

‏***‏

‏شوراى محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسى هستند، مورد تأیید اینجانب مى باشند. و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است. و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند.‏

‏البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهورى دارند که با آن هیچ حکم و امرى مزاحمت نمى کند و براى حفظ آن از هیچ کوششى نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدى که دارند تحت تأثیر هیچ جوّى واقع نمى شوند. ان شاءالله مؤید باشند.‏‏ 170‏

‏22/ 11/ 63‏

‏ ‏

‏***‏

‏ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است. نهاد شوراى نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیدارى و هوشیارى در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.‏‏ 171‏

‏23/ 10/ 66‏

‏ ‏

‏***‏

‏اعضاى محترم شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم ‏

‏با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگى و گزارش نماینده ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 212


‏ ‏

‏اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گیرد. و تصمیم نهایى در مورد صندوقها و آرا، با رأى اکثریت نمایندگان محترم شوراى نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده اینجانب است. و کسانى که احتیاط یا وسوسه اى در امر انتخابات مى کنند بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند.‏‏ 172‏

‏12/ 2/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومت، فلسفه عملىِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى کند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایى مى کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.‏‏ 173‏

‏8/ 10/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏از شوراى محترم نگهبان مى خواهم و توصیه مى کنم، چه در نسل ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 213


‏ ‏

‏حاضر و چه در نسلهاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.‏‏ 174‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 214