فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن
رسیدگی به شکایات در انتخابات دوره سوم مجلس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

رسیدگی به شکایات در انتخابات دوره سوم مجلس

فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن

رسیدگی به شکایات در انتخابات دوره سوم مجلس

‏رسیدگى به شکایات در انتخابات دوره سوم مجلس ‏

‏ ‏

‏جناب حجت الاسلام، آقاى حاج شیخ محمد على انصارى- دامت افاضاته ‏

‏جنابعالى، که فردى متدین و آگاه مى باشید، به عنوان نماینده اینجانب، با دو نفر از طرف شوراى محترم نگهبان، و دو نفر از طرف وزیر محترم کشور، موظف مى باشید تا به موارد ذیل عمل نموده و کار انتخابات تهران را به پایان برسانید:‏

‏1. آقایان باید تمام تلاش خود رابنمایند تا انتخابات مرحله دوم در «روز قدس» صورت گیرد، و مجلس سوم در وقت مقرر تشکیل گردد.‏

‏2. هیأت نظارت شوراى محترم نگهبان موظف است که از ابتدا تعداد صندوقهایى را که از آنها شکایت شده است مشخص نمایند.‏

‏3. وزارت کشور موظف است تمامى صندوقهاى مورد شکایت را هم امروز به شوراى محترم نگهبان منتقل گرداند.‏

‏4. وزارت کشور مى تواند افرادى را در موقع شمارش آرا بر سر صندوقها بگمارد تا براى هیچ کس هیچ شبهه اى پیش نیاید.‏

‏5. آرا نسبت به همه کاندیداها شمارش شود، نه کاندیداهاى خاص.‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 320


‏ ‏

‏مسئولیت حفظ صندوقهاى منتقل شده با شوراى نگهبان است. جنابعالى موظف مى باشید تا مسائل را به اینجانب گزارش نمایید، تا قوه قضاییه با هر کس که در راه پیشبرد کارها مانع ایجاد مى کنند، قاطعانه برخورد نماید. خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید و از کیْد شیطان نفس نجات دهد.‏‏ 264‏

‏اردیبهشت 1367‏

‏ ‏

‏***‏

‏[بسمه تعالى. پس از عرض سلام به عرض حضرت امام مى رساند، در تماسهاى مکرر تلفنى که با آیت الله آقاى امامى ‏‎[1]‎‏ و حجت الاسلام والمسلمین آقاى محتشمى ‏‎[2]‎‏ داشتم آقایان بدین نتیجه رسیدند:‏

‏1. صندوقهاى مورد شکایت از هم اکنون مشخص شود.‏

‏2. آراى کلیه کاندیداهایى که در صندوق آرا هستند شمرده شود نه کاندیدهاى خاص.‏

‏3. در مواردى که نمایندگان اجرایى و یا نظارت در شمارش آراى صندوقها مواجه با اشکال شدند بلافاصله به اطلاع جناب آقاى امامى و محتشمى رسانده تا فردى از سوى آقاى امامى آمده، صندوق مورد اشکال را در مقابل نظارت و اجرا بازشمارى کند.‏

‏4. هیأت نظارت به تعداد خواهران مأمور اجرا از خواهران استفاده کند.‏

‏5. مسأله حتى المقدور تا آخرین هفته و یا ده روز تمام گردد.‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 321


‏ ‏

‏والسلام.‏

‏3/ 2/ 67- احمد خمینى ]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالى ‏

‏ ‏

‏طبق آنچه ذکر شده است باید عمل شود و مسامحه جایز نیست. ان شاءالله تعالى موفق و مؤید باشید.‏‏ 265‏

‏3/ 2/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏اعضاى محترم شوراى نگهبان- دامت افاضاتهم ‏

‏با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگى و گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید، تا انتخابات در موعد مقرر- روز قدس- انجام گیرد. و تصمیم نهایى در مورد صندوقها و آرا، با رأى اکثریت نمایندگان محترم شوراى نگهبان و وزیر محترم کشور و نماینده اینجانب است. و کسانى که احتیاط یا وسوسه اى در امر انتخابات مى کنند بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند.‏‏ 266‏

‏12/ 2/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

 

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 322

  • ( 1). آیت الله محمد امامى کاشانى، دبیر اسبق شوراى نگهبان.
  • ( 2). حجت الاسلام محتشمى، وزیر اسبق وزارت کشور.