فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)
شرکت در انتخابات، وظیفه عمومی و تکلیف الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرکت در انتخابات، وظیفه عمومی و تکلیف الهی

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)

شرکت در انتخابات، وظیفه عمومی و تکلیف الهی

‏ ‏

‏شرکت در انتخابات، وظیفه عمومى و تکلیف الهى ‏

‏ ‏

‏روز سرنوشت سازى است. مى خواهید زمام کشور را به یک کسى بدهید که مؤثر است در مقدرات کشور شما. سهل انگارى نکنید، و به پاى صندوقها بروید.‏‏ 267‏

‏3/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من انتظار دارم که وحدت کلمه خود را حفظ و در انتخاب وکلاى خود رضاى حق را بر رضاى خود مقدّم دارید.‏‏ 268‏

‏23/ 11/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏باید ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلامى،‏‎[1]‎‏ خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم است.‏‏ 269‏

‏21/ 12/ 58‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 325


‏ ‏

‏عزیزان من! که امید نهضت اسلامى به شماست، در روز تعیین سرنوشت کشور بپاخیزید، و به صندوقها هجوم آورید و آراى خود را در آنها بریزید.‏‏ 270‏

‏21/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏امروز مسئولیت به عهده ملت است. ملت اگر کنار بنشینند، اشخاص مؤمن، اشخاص متعهد کنار بنشینند، و اشخاصى که نقشه کشیده اند براى این مملکت از چپ و راست، آنها وارد بشوند در مجلس، تمام مسئولیت به عهده ملت است.‏‏ 271‏

‏22/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر، در صحنه باشند.‏‏ 272‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

‏همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام مى باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آتیه.‏‏ 273‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

 

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 326

  • ( 1). انتخابات مجلس شوراى اسلامى.