فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)
شورای نگهبان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شورای نگهبان

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)

شورای نگهبان

‏شوراى نگهبان ‏

‏ ‏

‏و شوراى نگهبان، این فقهایى که در آنجا هستند تمامشان را من از نزدیک سالهاى طولانى مى شناسم، که باید بگویم اینها را من بزرگ کرده ام.‏‏ 307‏

‏10/ 11/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 335


‏ ‏

‏ما وقتى مردم را داریم، اسلام را داریم و رضاى خدا را داریم، همه چیز داریم.‏‏ 308‏

‏4/ 11/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏از حضرات فقهاى نگهبان تقاضا مى شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروههاى انحرافى را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانى از اسلام و احکام مترقى آن نمایند.‏‏ 309‏

‏7/ 3/ 59‏

‏ ‏

‏***‏

‏کسانى که احتیاط یا وسوسه اى در امر انتخابات مى کنند بهتر است کمال احتیاط را براى حفظ حیثیت جمهورى اسلامى و اسلام نمایند.‏‏ 310‏

‏12/ 2/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏و از شوراى محترم نگهبان مى خواهم و توصیه مى کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند.‏‏ 311‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

 

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 336