فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)
اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)

اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی

‏اهمیت و نقش مجلس شوراى اسلامى ‏

‏ ‏

‏مجلس از همه مقاماتى که در یک کشورى هست بالاتر است.بنابراین یک همچو مقامى را نشکنید اینطور؛ ولو نمى توانید.‏‏ 312‏

‏29/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مجلس تنها مَلْجأیى است که براى یک ملت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است در یک گروه.‏‏ 313‏

‏29/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مرکز همه قانونها و قدرتها مجلس است. مجلس هدایت مى کند همه را و باید بکند.‏‏ 314‏

‏4/ 3/ 59‏

‏ ‏

‏***‏

‏به مجرد اینکه یک مطلبى برخلاف رأى یک نفر است، نباید بگوید مجلس درست نیست. این خودش را اصلاح کند. این خودش درست نیست. نباید بگوید شوراى نگهبان درست نیست. این خودش درست نیست. باید خودش را اصلاح بکند.‏‏ 315‏

‏6/ 3/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 337

‏این مجلس فراهم آمده از «الله اکبر» هاى مردم است.‏‏ 316‏

‏6/ 3/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏این مجلس عصاره زحمتهاى طاقت فرساى این ملت مسلمان بوده است.‏‏ 317‏

‏6/ 3/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏من تکرار مى کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت.مجلس اگر رأى داد و شوراى نگهبان هم آن رأى را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید.‏‏ 318‏

‏6/ 3/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏من تأیید مى کنم مجلس را و همیشه سفارش مى کنم به ملت که مجلس را باید تأیید کنند.‏‏ 319‏

‏24/ 7/ 64‏

‏ ‏

‏***‏

‏من اعلام مى کنم به همه ملت که امروز مخالفت با دولت، مخالفت با مجلس، مخالفت با جمهورى اسلامى، مخالفت با ارگانهایى که در جمهورى اسلامى است، مخالفت با اسلام است و موجب تباهى این کشور و این ملت خواهد شد.‏‏ 320‏

‏6/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجلس در رأس همه امور واقع است.‏‏ 321‏

‏6/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏من در این مسأله هیچ شکى ندارم که این مجلس بهترینِ مجالسى است که در همه دنیا هست و بهترینِ مجالسى است که از صدر مشروطیت تا حالا بوده است.‏‏ 322‏

‏4/ 11/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام الله مى باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه اى اقدام کند.‏‏ 323‏

‏22/ 11/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏هیچ کس حق ندارد که راجع به مجلس جسارتى بکند، و مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع.‏‏ 324‏

‏24/ 7/ 64‏

‏ ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 338