کیومرث صابری (گل آقا)
درباره شهید رجـایی
از این بهتر چی؟!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صابری، کیومرث (گل آقا)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

از این بهتر چی؟!

‏یک روز به آقای رجایی گفتم: «آخر من چه مشاور نخست وزیری‏‎ ‎‏هستم؟ مگر از شما حقوق می گیرم یا حقوق معلمی من زیاد است؛ فوق‏‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 104

‏العاده دارم؟ از ماشین دولتی استفاده می کنم؟» و ادامه دادم: «نه، من هم به‏‎ ‎‏ماشین خودم سوار می شوم و هم از جیب خودم ناهار می خورم. چون‏‎ ‎‏زخم اثنی عشر دارم، غذای اینجا را نمی خورم.» پرسید: «حالا چی شده؟»‏‎ ‎‏گفتم: «آخر من به عنوان مشاور نخست وزیر نمی توانم رفیقم را برای‏‎ ‎‏گرفتاریی که برایش پیش آمده به خارج بفرستم؛ ولی چهل هزار تومان از‏‎ ‎‏او رشوه گرفته اند و به خارج می رود!» تا این را گفتم، گفت: «خیلی‏‎ ‎‏حرف قشنگی زدی! چه افتخاری بالاتر از اینکه تو در مملکتی زندگی‏‎ ‎‏می کنی که مشاور نخست وزیر آن نمی تواند رفیقش را به فرانسه‏‎ ‎‏بفرستد!» گفت: «از این بهتر چی؟» البته ایشان پس از آن دستور داد که‏‎ ‎‏آن مورد هم بررسی و با متخلف برخورد شود. ‏

‏ (روزنامه اطلاعات، 8 / 6 / 1378) ‏

* * *

‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 105