کیومرث صابری (گل آقا)
درباره شهید رجـایی
قهوه‏ چی و مشاور نخست وزیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صابری، کیومرث (گل آقا)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قهوه‏ چی و مشاور نخست وزیر

‏یک روز به آقای رجایی گفتم: «من از دست این پیرمردی که برای ما‏‎ ‎‏چایی می آورد، خیلی ناراحت هستم.» پرسید: «چرا؟»‏


کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 103

‏گفتم: «آخر سن ایشان از ما بزرگتر و حکم پدر ما را دارد و در شأن‏‎ ‎‏او نیست که برای ما چای بیاورد.»‏

‏خنده ای کرد و گفت: «مگر کار عار است؟» و ادامه داد: «تو روشنفکر‏‎ ‎‏هستی دیگر! چون حالا فکر می کنی مسئولیت تو که مشاور نخست وزیر‏‎ ‎‏هستی بالاتر از قهوه چی گری نخست وزیری است! خب او کارش این‏‎ ‎‏است و تو هم کارت چیز دیگر است.» و افزود: «مرد حسابی، وقتی تو‏‎ ‎‏چای او را برمی داری، خوشحال می شود. اگر از چای او تعریف کنی که‏‎ ‎‏به به چه چای خوبی درست کرده ای، چون او به جز چای درست کردن‏‎ ‎‏کار دیگری بلد نیست، خوشحال می شود. او که مثل تو نمی تواند اعلامیه‏‎ ‎‏و بیانیه بنویسد! همان طور که اگر تو یک اعلامیه نوشتی و من آن را‏‎ ‎‏خواندم و گفتم به به چیز خوبی نوشته ای، تو هم به او که چای درست‏‎ ‎‏می کند می گویی به به. حالا اگر من به او بگویم این اعلامیه را صابری‏‎ ‎‏نوشته، تو خوشت می آید؛ ولی او می گوید اعلامیه برای چی نوشته؟» و‏‎ ‎‏باز تأکید کرد که: «مگر این دو کار با هم فرق می کنند ؟!»‏

‏ (روزنامه اطلاعات، 7 / 6 / 1378) ‏

‏جاری با زلال عشق؛ درس هایی از زندگی رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی‏

* * *

‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 104