کیومرث صابری (گل آقا)
درباره شهید رجـایی
خط رجایی؛ فرزند ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صابری، کیومرث (گل آقا)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خط رجایی؛ فرزند ملت

‏روزی همچون امروز بود که بر عهدت با ملتی وفا کردی به تمامی.‏‎ ‎‏پیش از آن گفته بودی که در راه اسلام، در راه انقلاب و در راه ملت، از‏‎ ‎‏همه چیزت خواهی گذشت و گذشتی. این بار، تنها نبودی... ‏


کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 102

‏پیش از این وقتی از باهنر گفتی، گفتم: «همرزم؟» گفتی: «بیشتر، بسیار‏‎ ‎‏بیشتر...» و من آن روز، در معنای حرفت درماندم. و چون ملتی، تو و او‏‎ ‎‏را بر سر دست بردند تا میقات شهیدان در بهشت زهرا دانستم که ‏‎ ‎‏«همرزم» در اندازه قطره ای بوده است در برابر دریا، و تو بر موج دستها‏‎ ‎‏می رفتی از دریای مردم و... تنها نبودی. روزها بی تو به سنگینی شبها‏‎ ‎‏گذشت اما راه تو از یاد نرفت... و نام و یاد تو نیز. اکنون هر سال در‏‎ ‎‏چنین ایامی، سیمای تو برای ملتی که تو خود را فرزند آن ملت‏‎ ‎‏می خواستی و می نامیدی، تابناک تر از سال پیش، یادآور روز های روشنی‏‎ ‎‏است که در پیش است. بر هر کس که دل با انقلاب دارد، نام تو متبرک‏‎ ‎‏است... ‏

‏حرکت تاریخ، تنها بر مدار خاطرات نیست. هشتم شهریور، بهانه ای‏‎ ‎‏بود برای تجدید بیعت با آرمانی که جانت، فدیه آن شد. ما با یاد تو، یاد‏‎ ‎‏شهیدان انقلاب را گرامی می داریم و با راه انقلابی تو، تجدید بیعت‏‎ ‎‏می کنیم. حدیث ما، هنوز ناتمام است... ‏

‏(روزنامه اطلاعات 8 / 6 / 1376)‏

‏جاری با زلال عشق؛ ‏

‏درس هایی از زندگی رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی‏

* * *

‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 103