پیش درآمد
پیش درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صابری، کیومرث (گل آقا)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پیش درآمد

‏شنیدن و مطالعه تاریخ از زبان و قلم تاریخ سازان چنان شیرینی و‏‎ ‎‏لذتی دارد که در انواع دیگر تاریخ نگاری ها کمتر می توان آن را تجربه‏‎ ‎‏کرد. پدیده انقلاب اسلامی که در دهه های چهل و پنجاه شمسی و به‏‎ ‎‏دست میلیون ها ایرانی و با رهبری امام خمینی شکل گرفت و به پیروزی‏‎ ‎‏رسید رخدادی منحصر به فرد در تاریخ سرزمین ماست که سازندگانش‏‎ ‎‏هزاران هزار خاطره از فراز و فرود آن به حافظه سپرده اند و چنانچه آن‏‎ ‎‏خاطرات از سینه ها به صحیفه ها منتقل گردد بخش بزرگی از تاریخ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی متولد شده است؛ تاریخی که شنیدنش لذت بخش است و‏‎ ‎‏شیرین. ‏

‏گروه تاریخ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با اعتقاد به‏‎ ‎‏پایه گذاری تاریخ نویسی انقلاب اسلامی بر دیده ها و شنیده های واقعی‏‎ ‎‏حاضران و ناظرانی که بار عظیم انقلاب را بر دوش کشیدند و دشواری ها‏‎ ‎‏و ناملایمات جانفرسایی را در راه پیروزی آن بر جان خریدند، ضبط و‏‎ ‎‏ثبت خاطرات این تاریخ سازان را در شمار برنامه های اصلی خود گنجانده‏‎ ‎‏و بر آن است تا پس از تنظیم و تدوین آنها، با رعایت اصول علمی و‏‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 7

‏امانت داری و بدون هیچ گونه داوری، خیل عظیم مخاطبان در زمان حال‏‎ ‎‏و آینده را از جزئیات این بخش تاریخ ایران بهره مند گرداند. ‏

‏آنچه در این کتاب پیش روست خاطرات مرحوم کیومرث صابری‏‎ ‎‏مشهور به گـل آقا (طنز نویس معاصر) است که طی گفتگو و نیز در زمان‏‎ ‎‏حیات خویش به درخواست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‎ ‎‏تحریر و تحویل داده است. محور این خاطرات رهبری انقلاب و‏‎ ‎‏بنیان گذار آن (امام خمینی‏(س)‏) بوده و البته مطالبی دیگر نیز در حاشیه به‏‎ ‎‏آن افزوده گردید. امید است انتشار این خاطرات روشنگر بخش یا جزئی‏‎ ‎‏از تاریخ انقلاب باشد. ‏

‏ ‏

      ‏معاونت پژوهشی‏

      ‏   گروه تاریخ‏

      ‏       1386‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 8