فهرست مطالب
فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صابری، کیومرث (گل آقا)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏پیش درآمد: ‏ ‏ 7 ‏

‏ ‏

‏اولین آشنایی‏ ‏ 9 ‏

‏اولین دیدار‏ ‏ 10 ‏

‏دست خط امام درباره گل آقا‏ ‏ 13 ‏

‏آموختن نزاکت دیپلماسی از امام‏ ‏ 25 ‏

‏آزادی گروگان ها و یک شهادت تاریخی‏ ‏ 30 ‏

‏دستور امام به رجایی و بنی صدر‏ ‏ 33 ‏

‏مکاتبات شهید رجایی‏ ‏ 35 ‏

‏گـِله مهندس میرحسین موسوی نزد امام‏ ‏ 56 ‏

‏درخواست حاج احمدآقا و پاسخ من‏ ‏ 57 ‏

‏تزکیه روحی، زیر تجلی نام امام‏ ‏ 63 ‏

‏یک شایعه و پیامدهای آن‏ ‏ 64 ‏

‏ ‏

‎‎‏ گفتـگو با کیومرث صابری‏

‏ ‏

‎‎‏ درباره شهید رجـایی‏

‏خط رجایی؛ یاد یار‏ ‏ 101 ‏

‏خط رجایی؛ فرزند ملت‏ ‏ 102 ‏

‏قهوه چی و مشاور نخست وزیر‏ ‏ 103 ‏


کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 5

‏ ‏

‏از این بهتر چی؟! ‏ ‏ 104 ‏

‏شهید رجایی و مهندس بازرگان‏ ‏ 105 ‏

‏خدمتگزار مردم‏ ‏ 109 ‏

‏در رهگذر آتش‏ ‏ 110 ‏

‏بی دست هم می شود زندگی کرد، ولی بی مردم نمی شود! ‏ ‏ 111 ‏

‏در حرم مطهر‏ ‏ 112 ‏

‏ ‏

‎‎‏ نمایه ها ....................................................................................... 145 ‏

‏ ‏

‎‎‏ اسنـاد و ‏‏تصاویر....................................................................... ‏‏153 ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات کیومرث صابری (گل آقا)صفحه 6