مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏کنار شریعۀ تاریخ ایستاد در میان عَلَمهای رشید، خطابه ای بلیغ فرمود تا‏‎ ‎‏عشق از آن پس زخمه به جان عاشقان زند و عقل آهنگ صبوری بنوازد. ‏

‏روح خدا، در کالبد زمان دمیده شد و خرداد به نفس مسیحایی آن نوحِ‏‎ ‎‏موسیٰ قامتِ یوسفْ تماشا، زنده شد. در اکنون دگرگون شده تاریخ که شیعه‏‎ ‎‏حصار مظلومیت دیرینه را شکسته است و گدازه های خشم صبور مجاهدان‏‎ ‎‏مسلمان فورانی تاریخی را آغاز کرده است باید بادبان روح بلند آن قائد‏‎ ‎‏عظیم الشان را افراشته نگاه داشت تا در جوار سفینۀ نجات معصومین به‏‎ ‎‏سوی ساحل هدایت پیش برود. ‏

‏آن دم که زمین و آسمان چون صدف دهان می گشاید، نام خمینی کبیر‏‎ ‎‏است که چون مرواریدی غلطان خواهد درخشید. سوزها و یادها و هجرانها‏‎ ‎‏مجموعۀ تراوشهای روحی ملت ماست در فراق آن یار سفر کرده. و اکنون‏‎ ‎‏فرصتی فراهم آمد تا در باغ تجلی آن گل سرخ محمدی به دیدار شکوفه های‏‎ ‎‏نورسته برویم. شعرها و یادها و خاطره ها و جان نوشته های حسینیۀ جماران‏‎ ‎‏مجموعه ای را فراهم آورد که پیش روی شماست امیدواریم که با انتشار‏‎ ‎‏منظم و سالیانۀ این مجموعه قدمی در جهت احیای یاد و نام امام برداریم. ‏

توفیق از خداست

واحد ادبیات