کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏منتخبی از مقالات اولین کنگرۀ بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی‏

‏تنظیم: معاونت پژوهشی مؤسسه‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏نوبت چاپ: دوم ـ پائیز 1377 ـ 3000 نسخه‏

‏قیمت: 950 تومان ‏

‎ ‎

کتابمنتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)صفحه د