کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فصل دوم: تاریخ نگاری عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: تاریخ نگاری عاشورا

فصل دومتاریخ نگاری عاشورا

‏از جمله مباحث مطرح در زمینه تحقیق در نهضت عاشورا تاریخ نگاری عاشورا و منابع تاریخی مربوط به آن است. در این فصل، مدار اصلی گفتگو دربارۀ ماهیت و روش های وقایع نگاری و تحلیل و تبیین تاریخ عاشورا است. مقتل نویسی، عنوان خاص تاریخ نگاری عاشوراست. غرض عمده از نگارش مقتل در تاریخ نگاری اسلامی، تبیین ماهیت والا و پاسداری از ارزشهای متعالی رخ داده در قیام عاشوراست.‏

‏در این فصل، به ارائۀ نظرات مصاحبه شوندگان درباره چگونگی ضبط حوادث عاشورا، راویان آن و ارزیابی منابع و مدارک عاشورا، پرداخته شده است.‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 215