کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مصاحبه با دکتر اعوانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : اعوانی،

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مصاحبه با دکتر اعوانی

‏دکتر اعوانی‏

‏ ‏

‏تاثیر و بازتاب حادثه عاشورا در اهل سنت‏

‏ ‏

‏تاثیر و بازتاب حادثه عاشورا در اهل سنت را چگونه ارزیابی می کنید؟‏

‏بازتابی که حادثه عاشورا در تشیع داشته، در تسنّن نداشته است و بخصوص با توجه به اینکه در زمان معاویه و به طور کلی امویان، تبلیغات وسیعی علیه اهل بیت آغاز شد و شرح آن همه جا آمده است به طوری که حتّی بردن نام حضرت علی مجاز نبود. وقتی یکی از بزرگان به مسجد دمشق رفته بود و فضایل حضرت علی را بازگو کرده بود، او را مورد ضرب و شتم و جرح قرار داده بودند. البته بعضی از بخشهای اهل سنت که تحت تاثیر فرهنگ ایران بوده اند، به مسئله عاشورا خیلی توجه دارند؛ از جمله در پاکستان و در هندوستان. آنهایی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانی و شیعی بوده اند، حتی مراسم عزاداری عاشورا را برپا می کنند و کسانی که اصلاً مخالف اند و بغض دارند وهابیها هستند وگرنه اهل سنت به شخصیت امام حسین احترام می گذارند و حتّی عده ای از آنها حبّ اهل بیت را دارند.‏

‏تاثیر و دستاورد نهضت عاشورا در حوزه علوم و معارف دینی‏

‏آیا حادثه عاشورا در مباحث کلامی شیعه بازتاب خاصی داشته است؟‏

‏ضرورت امام شناسی از دیدگاه عرفانی‏

‏متکلمان، اگر اشتباه نکنم، وقتی که وارد مسئله امامت می شوند، جای ویژه ای را برای حضرت امام حسین باز نمی کنند؛ مثلاً علامّۀ حلّی یا خواجه نصیر یا حتی قبل از آنها، شیخ مفید و دیگران، وقتی وارد مسئله امامت می شوند، ذکری از عاشورا به عنوان یک واقعۀ خاص به میان نمی آورند، در حالی که این واقعه می تواند در ابعادی که اشاره کردم مورد‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 78

‏ بررسی قرار گیرد و چون اسوه است فقط جنبۀ نظری و علمی صرف ندارد، جنبۀ علمی و تحققی دارد؛ یعنی قرآن در مقام عمل است؛ دین محقق است. متکلمان به جنبۀ ظاهری امام پرداخته اند. باید به امام از دیدگاه نورانی و الهی دوباره نظر کرد؛ یعنی آنچه که گذشتگان بدان پرداخته اند برای ما امروز کافی نیست در عین اینکه می توانیم از آنها استفاده کنیم. ما باید امروزه، به این دید توجه داشته باشیم؛ یعنی به امام شناسی از یک دیدگاه نورانی بپردازیم.‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 79