کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فصل سوم: درسها و دستاوردهای عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: درسها و دستاوردهای عاشورا

فصل سومدرسها و دستاوردهای عاشورا

 

 

‏واقعۀ عاشورا، دستاوردهای عظیمی در دو عرصۀ اندیشه و عینیت انسانی- اجتماعی داشته است.‏

‏- در عرصۀ اندیشه، درسها و دستاوردهای عاشورا در اندیشۀ سیاسی، عرفان، کلام و فقه و اخلاق را باید در یک کاوش معرفت شناسانه جستجو نمود.‏

‏- حضور و جریان تعالیم عاشورا در حوزۀ تربیت انسانی و حرکتهای اجتماعی در طول حیات اسلام و مسلمانی از وجهه های گوناگون انسان شناسی، تربیتی، فرهنگی و سیاسی، قابل تامّل و تدقیق است. تاثیر و دستاورد رخداد عظیم عاشورا در دو قلمرو انسان سازی و جامعه سازی مدنظر این عرصۀ دوم است.‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 71