کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فصل دوم: فلسفه و اهداف نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: فلسفه و اهداف نهضت عاشورا

فصل دومفلسفه و اهداف نهضت عاشورا

‏تحلیل و تفسیر ماهیت حرکت و قیام سیدالشهدا، چرایی، انگیزه ها و اهداف آن، پرسشهای چندی را در برابر اندیشمندان و محققان قرار داده است که بر اساس نوع پاسخ به این پرسش ها، دیدگاه ها و برداشتهای متفاوت و گاه متضاد از رویداد عاشورا شکل گرفته است.‏

‏امام در حرکت خویش چه هدف یا هدفهایی را به دنبال بودند؟‏

‏شهادت خواهی، احیاگری و اصلاح طلبی، امر به معروف و نهی از منکر، انجام وظیفه و ادای تکلیف الهی، سرنگونی حاکمیت جور یزیدی و برپایی حکومت عدل اسلامی، از جمله دیدگاههای عمده ای هستند که در تفسیر حرکت امام و تبیین انگیزه و اهداف آن از سوی اهل تحقیق و نظر، پیشنهاد شده است.‏

‏دیدگاه شما در تبیین فلسفه و اهداف نهضت عاشورا و پرسشهای مطرح در این باب چیست و نسبت رای برگزیده خویش را با دیگر برداشتها و نظرات موجود چگونه ارزیابی می کنید؟‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 13