کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فصل اول: زمینه ها و بستر وقوع نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فصل اول: زمینه ها و بستر وقوع نهضت عاشورا

فصل اولزمینه ها و بستر وقوع نهضت عاشورا

‏رویداد عاشورا همچون دیگر حوادث تاریخی، حلقه ای از حلقه های به هم پیوستۀ سلسله رخدادهایی است که از توالی و به هم پیوستگی آنها، تاریخ شکل گرفته است. از این رو، فهم این حادثه نیز مانند شناخت دیگر موضوعاتی که در قلمرو تحقیق تاریخی قرار می گیرند، در گرو شناخت پیشینۀ تاریخی و مجموعۀ زمینه ها و شرایطی است که این حادثه در بستر آنها رخ داده و از متن آنها سربر آورده است. اولین گام در شناخت تحلیلی و واقعگرایانۀ حادثۀ خونین کربلا، شناخت این بستر تاریخی است.‏

‏تحلیل و ارزیابی شما از زمینه های تاریخی و بستر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخداد عاشورا چیست؟‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 3