کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
پیشگفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

پیشگفتار

پیشگفتار

‏عاشورا چشمۀ جوشان حماسه و آزادگی و رمز جهاد پایدار برای ماندگاری آیین الهی (اسلام) است؛ آیینی پیام آور توحید و عدل و در خور شان والای انسان، تا به برکت شعور خدادادی و شور حقیقت خواهی، شایستۀ جانشینی پروردگار در زمین باشد؛ جان او باید تجلیگاه  «توحید» و «عدل» شود. ‏

‏عاشورا، الهام بخش انقلاب شور آفرینی است که در روزگار ما بزرگترین حادثه ای است که با راهبری عاشورایی بزرگ عصر، امام خمینی(س)، عزم استقرار زندگی بر پایۀ توحید و عدل را نموده است. ‏

‏باید فرصت شناختِ درست محتوای حرکت عاشورای حسینی را ارج نهاد و حضور دانشوران و نخبگان فرهنگی کشور و دیگر ملتهای مسلمان و دانشوران غیر مسلمان را برای شناخت و تحلیل این محتوا و تامل و تدبر در آن پاس داشت. نشستهای علمی در این مقوله ها می تواند آموزش، تحقیق و تبلیغ را در زمینۀ تبیین اندیشه های بلند اسلام، عاشورا و امام راحل(س)، توسعه و تکامل بخشد. ‏

‏کتاب حاضر، دفتر دوم از مجموعه مصاحبه های انجام پذیرفته به مناسبت برگزاری این همایش ارجمند علمی است که به صاحبان درک و درد تقدیم می گردد. ‏

‏کنگرۀ بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا ‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه v